Báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa TP Quảng Ngãi

26

Tập thể công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có Tâm thư gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh về chủ trương sáp nhập Bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

PV