Widget not in any sidebars

Tư vấn

Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ ngày 1/6

Từ 1/6, nhiều chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, kinh doanh karaoke, tổ chức lễ hội... chính thức có hiệu lực thi hành. Cấm quán karaoke hoạt động sau 12h đêm Đây...

Mẹo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nóng

Chủ động tìm hiểu, trang bị những kiến thức, kỹ năng để sử dụng trang thiết bị điện tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng là những khuyến cáo của Bộ Công...

32 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Theo danh mục, có...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 05/2021

- Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Nghị định 21/2021/NĐ-CP ban hành ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có hiệu...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 04/2021

  - Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 Trong tháng 4 và đầu tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời về phòng, chống dịch...