Widget not in any sidebars

Tư vấn

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 05/2021

- Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Nghị định 21/2021/NĐ-CP ban hành ngày 19/03/2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có hiệu...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 04/2021

  - Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 Trong tháng 4 và đầu tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời về phòng, chống dịch...

Cần Thơ: Dùng nến lấy ráy tai

Chủ nhật, chúng tôi được người quen đưa đến một cơ sở chăm sóc sức khỏe ở số 79 Nguyễn Hiền trong Khu dân cư 91B, phường An Khánh (Ninh Kiều, Cần Thơ) để...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2021

- Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất Ngày 26/03/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro,...

Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định này quy định thi hành Bộ luật Dân sự về...