Widget not in any sidebars

Tư vấn

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 3/12/2021 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác...

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 12-2021

Tháng cuối năm 2021, nhiều chính sách liên quan đến công chức, viên chức, giáo dục, lệ phí trước bạ, bảo hiểm... có hiệu lực Giảm 50% lệ phí trước bạ với ôtô sản xuất...

Đà Nẵng: Xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 3266/STTTT-CNTT ngày 05/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp, hướng dẫn xử phạt đối với chủ cơ sở sản...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 11/2021

- Sửa đổi quy định điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Có hiệu lực từ ngày 30/11/2021, Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2021

- Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’ Ngày 08/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh...

Tin nổi bật