Widget not in any sidebars

Nghiên cứu khuyến nghị về phát triển điện gió

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương nghiên cứu, tham khảo khuyến nghị của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam...

Xã Thọ Điền nổi bật phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã Thọ Điền...

Huyện Nghi Xuân đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh Hà Tĩnh phát triển kinh tế xã hội

Trung ương, tỉnh ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết trên các lĩnh vực.  Huyện Nghi Xuân – Tĩnh Hà Tĩnh được tỉnh xác...

Xã Xuân Phổ đại hội Đảng thành công và phát huy lợi thế du lịch, tiểu thủ công nghiệp trong nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Xã Xuân Phổ - Huyện Nghi Xuân - Tĩnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ...

Quảng Trị: Phong trào xây dựng nông thôn mới luôn phát huy

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã...

TIN ĐỌC NHIỀU