Giải quyết khiếu nại của công dân về cấp GCN quyền sử dụng đất

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Gia Lực (TP Hà Nội).

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đơn khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Gia Lực liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Gia Lực; có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2020.

PV