36 C
Hanoi
Thứ Hai, 17 Tháng Sáu, 2024

Phản hồi bài “Cần Thơ: Nhiều người mong được ở ổn định”

Print Friendly, PDF & Email

Sau bài “Cần Thơ: Nhiều người mong được ở ổn định” đăng số tháng 12/2021, Tạp chí Ánh Sáng và Cuộc Sống nhận được công văn của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy “về việc cấp phép xây dựng trên địa bàn”.

Mảnh đất giữa khu dân cư nhiều nhà cao tầng bên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy trước đây của bà Linh được cấp giấy phép xây dựng chính vào năm 2019 nhưng chưa cất nhà thì bán cho bà Thúy, giấy phép cũ quá thời hiệu, năm 2021 bà Thúy chỉ được cấp giấy phép tạm thời

Công văn số 1874/PQLĐT ngày 29/12/2021 do Phó trưởng phòng Đoàn Thanh Tâm ký. Theo đó, việc tham mưu cho Thường trực UBND quận Bình Thủy cấp phép xây dựng được căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành:

“Đối với các vị trí đã có Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu cho UBND quận Bình Thủy giải quyết đề nghị cấp giấy phép xây dựng (cấp phép chính) cho người dân theo đúng quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020).

 

Đối với các vị trí chưa có Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 thì được quản lý theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phòng Quản lý đô thị tham mưu cho UBND quận Bình Thủy giải quyết các đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (cấp phép tạm) cho người dân theo đúng quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 (Sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020) và Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND thành phố Cần Thơ về việc quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn (quy mô tối đa 02 tầng, chiều cao không quá 10m).

Công văn của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy

Đối với các trường hợp cấp phép có thời hạn, sau khi Quy chế quản lý kiến trúc theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành: Các trường hợp nếu phù hợp với quy hoạch, phù hợp kế hoạch sử dụng đất, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, người dân có yêu cầu được gắn quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Trường hợp quá thời hạn tồn tại của công trình (ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn) mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư (chủ căn nhà) được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra vị trí cấp phép xây dựng cho người dân, chuyên viên của Phòng Quản lý đô thị cũng đã thông tin cho người dân về quy hoạch, về quy chuẩn, tiêu chuẩn, về quy định của cấp phép tạm… để người dân hiểu và đồng tình (thể hiện qua Đơn đề nghị cấp phép xây dựng có thời hạn và Biên bản kiểm tra hiện trạng)”.

Những người dân bài báo đề cập, muốn cất nhà trên thửa đất số 468, tờ bản đồ số 46 và thửa đất số 161, tờ bản đồ số 60 ở phường An Thới; thửa đất số 47, tờ bản đồ số 35 ở phường Bình Thủy chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, theo Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy “là đúng theo các quy định hiện hành”.

Bởi lẽ, quận Bình Thủy đã được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 19/1/2021. Tuy nhiên, Đồ án này đến nay quận Bình Thủy chưa có Quy chế quản lý kiến trúc. “Phấn đấu, đến quý III/2022 UBND quận Bình Thủy sẽ trình UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế quản lý kiến trúc”, Công văn của Phòng Quản lý đô thị cho biết.

   Theo Tạp chí AS&CS số in tháng 12/2021 

Bài viết liên quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM NHIỀU NHẤT