13 C
Hanoi
Thứ Ba, 31 Tháng Một, 2023

Print Friendly, PDF & Email

Nghiên cứu trao đổi

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022

Ngày 12/12/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị quyết 159/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022. Chính phủ thống nhất về sự cần thiết và mục đích xây dựng Đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ, phát huy giá trị...

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 79/2022/NĐ-CP ngày 6/10/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan...

Xử phạt 16 cơ quan báo chí về biểu hiện ‘báo hóa’ tạp chí và ‘tư nhân hóa’ báo chí

Thời gian qua, công tác xử lý tình trạng 'báo hóa' tạp chí, biểu hiện 'tư nhân hóa' báo chí được thực hiện một cách quyết liệt, quy mô, bài bản, chi tiết, minh bạch, đi vào trọng tâm, trọng điểm...

Thành phố thông minh: mơ và thực

Những năm gần đây, như một trào lưu, người ta nói nhiều đến việc xây dựng thành phố thông minh, đô thị thông minh, đô thị 4.0… Đó là một xu hướng tất yếu gắn liền với những tiến bộ đột...

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật (Bản dự thảo số 8)

Lời nói đầu QCVN 07:20xx/BXD do Hội Môi trường xây dựng Việt Nam xây dựng trên cơ sở soát xét QCVN 07:2016/BXD,  Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số: ......./20xx/TT-BXD...

Quyết liệt thực hiện Chỉ thị 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025

Chỉ thị 20 về về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 có vai trò rất quan trọng, là tiền đề để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình quốc gia về sử dụng...

Kết nối với chúng tôi

1,919Thành viênThích
1,889Người theo dõiĐăng Ký
Tin xem nhiều