Widget not in any sidebars

Thuyết minh Dự thảo xây dựng sửa đổi tiêu chuẩn

Chiếu sáng nhân tạo các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng - yêu cầu kỹ thuật chung Artificial lighting for public buidings...

Chiếu sáng nhân tạo các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng  – Yêu cầu kỹ thuật chung

Artificial lighting for public buildings and urban infrastructure – General performance requirements 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ...

Tên miền .BIZ.VN: Tại sao doanh nghiệp cần phải có?

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc kinh doanh online là việc làm cấp thiết trong giai đoạn này,...

Điện lực TP.HCM quyết liệt chuyển đổi số để thực hiện mục tiêu 3M

3M là từ viết tắt của phương châm "Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi việc" mà EVNHCMC đặt ra từ nay đến hết...

Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành công thương

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành...