Widget not in any sidebars

Growatt trở thành nhà cung cấp biến tần PV dân dụng lớn nhất ở Brazil

Growatt, một trong những nhà cung cấp biến tần hàng đầu thế giới và thương hiệu biến tần PV dân dụng số 1 ở...

Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Mục...

Điều lệ tổ chức, hoạt động Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Theo quy định,...

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã...

Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030. Chiến lược...