Widget not in any sidebars

Cảnh báo ô nhiễm hữu cơ môi trường nuôi tôm

Số liệu từ các địa phương, trong 10 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại 41.980 ha, gấp...

Phim máy ảnh siêu nhanh Phim 3-D ở tốc độ 100 tỷ khung hình/giây

Trong nhiệm vụ mang máy ảnh ngày càng nhanh hơn ra thế giới, Lihong Wang của Caltech đã phát triển công nghệ có thể...

Phát triển năng lượng tái tạo có thể đe dọa các khu vực đa dạng sinh học

Hơn 2000 cơ sở năng lượng tái tạo được xây dựng ở những khu vực có ý nghĩa môi trường và đe dọa môi...

Hiệu quả sử dụng pin mặt trời: hai lớp tốt hơn một lớp

Pin mặt trời đã đi được một chặng đường dài, nhưng pin mặt trời màng mỏng rẻ tiền vẫn kém xa so với pin...

Làm mát thân thiện với khí hậu để giúp giảm bớt sự nóng lên toàn cầu

Một nghiên cứu mới do IIASA dẫn đầu cho thấy hành động phối hợp quốc tế về làm mát tiết kiệm năng lượng, thân...