27 C
Hanoi
Thứ Tư, 5 Tháng Mười, 2022

Print Friendly, PDF & Email

Văn bản mới

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 10/2022

- Bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/10/2022, trong đó quy định triển khai một số hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương. Về xây dựng, hoàn thiện quy định sử dụng mạng máy tính...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng...

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh...

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ

Ngày 21/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án...

Quy định mới nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ là cơ quan của...

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 805/CĐ-TTg ngày 11/9/2022 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác xây...

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1051/QĐ-TTg ngày 7/9/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh. Theo Quyết định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành viên Ban...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2022

- Từ 1/9, gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin Từ 1/9/2022, Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2022

- Tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm vaccine COVID-19 lưu động, tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc...

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị quyết số 111/NQ-CP ngày 30/8/2022 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022, trong đó, Chính phủ yêu cầu các bộ,...

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 07/2022

- Quy định chi tiết về mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây dựng Có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, Nghị định 20/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một...

Một số văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 06/2022

- Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Công điện số 501/CĐ-TTg ngày 10/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ...

Kết nối với chúng tôi

1,919Thành viênThích
1,889Người theo dõiĐăng Ký
Tin xem nhiều