Xử lý thông tin báo nêu về xây cầu vượt đường sắt cho người đi bộ tại Thanh Hóa

31

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý theo thẩm quyền về thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt dành cho người đi bộ tại Thanh Hóa.
Trước đó, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản của Tạp chí Mặt trận gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến việc đầu tư xây dựng cầu vượt đường sắt dành cho người đi bộ để đóng chắn đường ngang Quốc lộ 217 qua xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân trên địa bàn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản đến Bộ Giao thông vận tải để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và trả lời cho Tạp chí Mặt trận biết.

PV