Kiểm tra đơn thư tố cáo của công dân

40

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với một số bộ ngành, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung tố cáo của công dân.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có văn bản số 2714-CV/UBKTTW ngày 02 tháng 5 năm 2018 chuyển đơn thư của bà Phạm Thị Ngà (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ nội dung tố cáo trên cơ sở quy định của Luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan, tổ chức đối thoại công khai, mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/8/2018.

PV