Tổng hội Xây dựng Việt Nam, những dấu ấn để lại

69

Thành lập theo Quyết định số 145/BT, ngày 24/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng, thời điểm nước ta vừa bước ra khỏi chiến tranh, đang tập trung tái thiết, bảo vệ tổ quốc trong điều kiện kinh tế Việt Nam bị bao vây, cấm vận. Gắn liền với quá trình đổi mới, Tổng hội xây dựng Việt Nam (XDVN) luôn đồng hành với quá trình xây dựng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Những công trình dấu ấn: Thủy điện Hòa Bình, đập Dầu Tiếng, Kẻ gỗ, công trình phân lũ đồng bằng Nam bộ, các công trình trọng điểm Quốc gia: cầu, hầm, đường giao thông, công trình đô thị,… trong lĩnh vực hạ tầng đều có sự đóng góp không nhỏ và dấu ấn của những cán bộ, chuyên gia, các thành viên trong Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Kỷ niệm 35 năm thành lập và bước vào nhiệm kỳ thứ tám (2017-2022), Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã hoạch định phát triển hoạt động của mình gắn liền với quá trình hội nhập, đổi mới của đất nước.

Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội.
Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

Là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội Chuyên ngành về xây dựng, Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể, Chi hội và hội viên cá nhân là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Với mục đích của Tổng hội là tập hợp cùng nhau đoàn kết, phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với quy định của phát luật.

Ông Trần Ngọc Hùng Chủ tịch Tổng Hội XDVN trình bày báo cáo Đại hội.
Ông Trần Ngọc Hùng Chủ tịch Tổng Hội XDVN trình bày báo cáo Đại hội.

Sau 35 năm xây dựng, phát triển, đến nay Tổng hội XDVN đã có 12 Hội chuyên ngành TƯ, 45 Hội Xây dựng Tỉnh, Thành phố, 12 tổ chức KHCN trực thuộc, trên 50 Hội viên tập thể và Chi hội trực thuộc với hàng vạn hội viên, trong đó 95% có trình độ đại học và trên đại học. Giải thưởng Loa Thành do Hội sáng lập, qua 29 năm tổ chức cho các các cuộc thi “ Đồ án tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc- Xây dựng toàn quốc” ngày càng chất lượng và tác động đên tích cực đến các tầng lớp thày cô, sinh viên và xã hội.
Tư vấn phản biện giám định xã hội là một trong những công tác được Tổng hội và các hội thành viên rất coi trọng, Tổng hội đã tích cực tham gia công tác tư vấn phản biện. Điển hình như tư vấn về Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đất đai…. Ngoài ra, Tổng hội còn chủ động phản biện nhiều vấn đề có tính thời sự như tổ chức Hội thảo “Chống thất thoát trong đầu tư xây dựng: Nhìn từ nhiều phía”; Tham gia hai đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005-2007”; Đóng góp nhiều kiến nghị thiết thực thông qua Hội thảo về sân golf; Quản lý đấu thầu liên quan đến nhà thầu và người lao động nước ngoài; Đóng góp ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tổng hội đã phản biện theo yêu cầu của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TPHCM. Những kiến nghị đã được Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hôi chấp nhận, đưa vào thẩm tra trình Quốc hôi. Các Hội Xây dựng tỉnh, thành phố chủ yếu tham gia tư vấn phản biện những dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp ý kiến cho các phương án kiến trúc và quy hoạch các thị trấn, thị tứ, các thiết kế cơ sở của địa phương; tham gia Hội đồng Kiến trúc và Quy hoạch của tỉnh; tham gia Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư xây dựng, giám sát công trình, cấp phép xây dựng ở địa phương mình; tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới,..

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Công tác tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ luôn được Tổng hội và các Hội viên chuyên ngành coi trong, đạt được nhiều kết quả. Tổng hội đã chủ tri nhiều đề tài quan trong có tính thời sự như: “Nghiên cứu đánh giá mức độ thất thoát trong các dự án đầu tư xây dựng và những giải pháp ngăn ngừa khắc phục”; “Các chế tài hạn chế, phòng ngừa chống thất thoát trong đầu tư xây dựng”; “Phát triển đô thị bền vững thông qua chính sách đô thị”; “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình xã hội hóa dịch vụ công cộng đô thị”; “ dự án “Điều tra khảo sát sự phát triển đô thị của các khu vực ngoại thị với mối liên hệ các khu vực nội thị và đề xuất các giải pháp khắc phục”; “Sự cố công trình – Thực trạng và giải pháp”; “Nghiên cứu kết cấu đập dâng nước sông mùa kiệt dạng cửa van phục vụ tưới chủ động ở vùng đồng bằng Bắc Bộ”; “Đánh giá các giải pháp công trình đảm bảo nguồn nước mùa khô cho hạ du sông Hồng”…

Vinh danh các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng hội qua các thời kỳ.
Vinh danh các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng hội qua các thời kỳ.

Hàng năm Tổng hội tổ chức Hội thảo thường niên với chủ đề có tính thời sự. Các kết luận và kiến nghị của hội thảo đã được gửi tới cơ quan hữu quan. Nhiều vấn đề đã được các cơ quan quản lý xem xét đưa vào quy định. Ngoài ra, các Hội chuyên ngành cũng tổ chức nhiều hội thảo khoa học thường niên như Hội Đập và Phát triển nguồn nước Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Hội Đập lớn Thế giới; Hội Bê tông Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 7 của Liên đoàn Bê tông châu Á với chủ đề “Bê tông bền vững cho hiện tại và tương lai”. Tổng hội và các Hội viên luôn coi trọng công tác sinh hoạt học thuật, truyền bá kiến thức KHCN, giới thiệu tiến bộ KHKT, tổ chức triển lãm, Hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn ngày, cấp chứng chỉ,…cho Hội viên và các cán bộ chuyên ngành.
Tong Hoi 04Trong những năm qua, công tác thông tin được đẩy mạnh, đến nay trong toàn hệ thống của Tổng hội có 13 tạp chí và bản tin, 11 trang website. Đặc biệt Tổng hội luôn coi trọng sự hợp tác của các cơ quan thông tin truyền thông, để phát biểu các chính kiến, kiến nghị mang tính khách quan và khoa học định hướng đưng cho dư luận, ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết: Tổng hội còn là một đầu mối tích cực trong việc đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đó là nhờ mạng lưới thông tin tốt và nhờ sự tập hợp đông đảo của lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao của nhiều chuyên ngành khác nhau. Hội đã tổ chức bồi dướng chuyên gia trẻ nhằm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ trẻ có tài năng.
Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017-2022), Tổng hội đã xác định, nhiệm vụ của Tổng hội XDVN phải quyết tâm đổi mới mình để đáp ứng yêu cầu xã hội tốt hơn. Mọi hoạt động cần chủ động, tự chủ, cần tập trung vào những nội dung trong chính, trọng tâm. Về công tác tổ chức cần trẻ hóa đội ngũ từ đoàn chủ tịch đến các Ban, đơn vị, tổ chức trong Tổng hội; Củng cố lại tổ chức các Hội thành viên theo một thể thống nhất, quan hệ chặt chẽ với Tổng hội, hoạt động có hiệu quả trong công tác tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học, đào tạo phổ biến kiến thức,…Về công tác tư vấn , phản biện sẽ được triển khai theo phương thức: Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan liên quan theo hợp đồng cụ thể và Tổng hội chủ động để triển khai các vấn đề mà xã hội quan tâm.. Tổng hội sẽ là đầu mối quan hệ với các Bộ, Ngành liên quan để tiếp nhận được những yêu cầu về tư vấn, phản biên các vấn đề thuộc về chủ trương đường lối, những vấn đề lớn về xây dựng.Tăng cường tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm chuyên đề với những vấn đề xây dựng Luật, các nội dung đặc biệt được XH quan tâm. Tăng cường vai trò, công tác truyền thông,…để nâng cao vị thế của Tổng hội.
Công tác hoạt động KHCN, hội thảo, phổ biến kiến thức, các Ban KHCN của Tổng hội và các Hội chuyên ngành cần chủ động đề xuất các vấn đề để kịp đăng ky hoạc đấu thầu ở các Hội đồng khoa học của Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam, các bộ ngành liên quan,…Tìm cơ hội , mở rộng hợp tác với các tổ chức KHCN quốc tế, Thành lập, củng cố Hội đồng KHCN của Tổng hội và các Hội chuyên ngành,.. Cùng với nhiều nội dung, kế hoạch hoạt động khác, với quyết tâm đổi mới, hoạt động của Tổng hội nhiệm kỳ VIII sẽ đồng hành, gắn liền với Chủ trương của Nhà nước, Chính phủ là xây dựng một Nhà nước Kiến tạo: Nhà nước phải tập trung xây dựng khuôn khổ thể chế, phù hợp và tạo diều kiện cần thiết để mọi tổ chức, xã hội, dân sự, mọi người phát huy năng lực và sáng tạo.
Tại Lễ kỷ niệm, ông Phạm Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao những kết quả mà Tổng hội Xây dựng đã đạt được trong 35 năm qua và ông đề nghị Tổng hội quan tâm một số vấn đề như bám sát Điều lệ, tôn chỉ hoạt động của Tổng hội để thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng phối hợp liên kết giữa các thành viên, hội viên để đảm bảo phát huy được sức mạnh tổng thể, thực chất của Tổng hội; Quan tâm, nâng cao năng lực và đổi mới phương thức tư vấn phản biện chính sách; Chủ động, tăng cường phối hợp với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến các lĩnh vực xây dựng; quan tâm tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế, các yêu cầu cấp thiết phát sinh mới trong thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết có hiệu quả; Tiếp tục động viên, phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết của các Hội viên; Cải thiện cơ sở vật chất và điều kiện làm việc để Tổng hội thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là tham gia đề xuất chính sách, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và nghiên cứu khoa học.
Chúc mừng Đại hội thành công, tại lễ kỷ niệm ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã cùng với ông Phạm Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vinh danh các cá nhân đã có những đóng góp xuất sắc cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
Quang Hùng
Ngày 23-24/8 vừa qua, tại Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kỷ niệm 35 năm thành lập. Tại Đại hội Đại biểu tòan quốc Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần tứ VIII, nhiệm kỳ (2017 -2022), Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 155 thành viên, bầu Ủy ban kiểm tra và bầu Đoàn Chủ tịch gồm 21 thành viên. Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017 được Đại hội tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.