Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Định An

Print Friendly, PDF & Email

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Định An, tỉnh Trà Vinh.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Trà Vinh tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và các quy định pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PV