Đại hội toàn quốc lần thứ I: Hội Doanh Nhân GIDIFA Việt Nam

64

Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, mới đây ngày 10/10/2020 tại TPHCM Hội Doanh Nhân GIDIFA Việt Nam tổ chức Chương trình Đại hội Doanh Nhân GIDIFA VIỆT NAM, toàn quốc lần thứ I. Đây là buổi giao lưu nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các doanh nghiệp thành viên của GIDIFA Việt Nam.

Là một tổ chức phi chính phủ ngoài các hoạt động vì cộng đồng như: Hỗ trợ vốn cho các Doanh Nghiệp, thực hiện các dự án an sinh xã hội, GIDIFA Việt Nam còn đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp để giúp các Doanh nghiệp cùng phát triển.

Chủ Tịch Hội Doanh Nhân GIDIFA Việt Nam Trần Lê Thu Thảo cùng Đại Biểu, khách mời cắt băng khởi động chương trình.

GIDIFA Việt Nam mở ra một chương mới trong sự hợp tác giữa Việt Nam và quốc tế nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong thời đại Covid. Với ý nghĩa trên tại Đại hội Chủ Tịch GIDIFA Việt Nam Bà Trần Lê Thu Thảo  đã cắt băng khởi động chương trình chúng ta cùng đồng hành, đoàn kết và đồng lòng để đưa Việt Nam vươn ra biển lớn.

Bà Trần Lê Thu Thảo, Chủ tịch GIDIFA Việt Nam cùng với thành viên.  

Với những thành tựu to lớn và nổi bật của GIDIFA Việt Nam trong những năm vừa qua, không thể phủ nhận sự đóng góp của các thành viên của tổ chức. Đây chính là sự chung sức chung lòng của toàn thể các Doanh Nghiệp góp phần vào việc thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hoạt động của GIDIFA Việt Nam.

Hoài Nam