Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Năm 2017, doanh thu 3270 tỷ đồng, tăng 11,3% so với 2016

50

Năm 2017, là một năm cạnh tranh khốc liệt và khó khăn trong ngành chiếu sáng, một lần nữa Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đạt mục tiêu chiến lược phát triển trong sản xuất kinh doanh. Doanh thu tiêu thụ đạt 3270 tỷ, tăng 11,3% so với 2016. Nộp ngân sách 300,7 tỷ tăng 6,9% so với 2016. Lợi nhuận 270,7 tỷ, tăng 43,3% so với 2016. Thu nhập bình quân 12,9 triệu/người/tháng, tăng 8% so với 2016. Cổ tức 2017 trả 50%, giá trị cổ phiếu RAL đạt 149 nghìn đồng/cổ phiếu, đạt mức cao nhất trong 13 năm cổ phần hóa. Giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm 7%, lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng 7%, vốn chủ sở hữu tăng 20% so với 2016. Về phát triển đèn LED, Giá vốn hàng bán trên doanh thu doanh thu sản phẩm LED: Năm 2014:189 tỷ đồng. Năm 2015: 340 tỷ đồng. Năm 2016: 664 tỷ đồng. Năm 2017: 1.279 tỷ đồng. Kế hoạch 2018: 2.040 tỷ đồng. Ngoài bù đắp doanh thu sản phẩm truyền thống bị suy giảm mạnh, sản phẩm LED còn phải đảm bảo tăng tổng doanh thu chung của Công ty hàng năm trên 10%.
ca nhan lao dong xuat sac duoc tuyen duongNăm 2017, là năm thứ 6 liên tiếp Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được Forbes xếp hạng trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, được Vietnam Report xếp 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, 1 trong 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, 1 trong 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng, TOP 100 doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất.

Lâm Hồng