Quảng Trị: Hoàn thành công tác huấn luyện ATVSLÐ nãm 2021

Print Friendly, PDF & Email

Vừa qua Công ty Ðiện lực Quảng Trị phối hợp với Công ty TNHH MTV Hùng Ngọc Quản đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) nãm 2021 cho 436 CBCNV Công ty thuộc các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 6.     

 Phần thực hành được chia thành từng nhóm nhỏ đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19

Tại các buổi huấn luyện, các học viên được quán triệt mục đích, ý nghĩa công tác ATVSLÐ; những quy định của pháp luật về ATVSLÐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLÐ; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong lao động… Các học viên tham gia còn được nghe phân tích về các vụ tai nạn lao động xảy ra thời gian qua cũng như những yếu tố nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người lao động trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, lớp huấn luyện còn được hướng dẫn kỹ năng thiết thực về cấp cứu người bị điện giật.

Ðể đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, phần lý thuyết các học viên được huấn luyện theo hình thức trực tuyến

Mặc dù công tác huấn luyện thực hiện trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng các giảng viên và học viên tham gia luôn tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch là 5K + Vaccine. Phần lý thuyết các học viên được học qua ứng dụng Google Meet, phần thực hành được chia thành các tiết học với số lượng học viên đảm bảo quy định về tập trung đông người của phòng chống dịch COVID-19 của địa phương.

Với nhóm 2, số lượng  học viên đảm bảo với quy định phòng chống dịch nên được lên lớp trực tiếp

Kết thúc các khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức, chế độ chính sách, pháp luật, Thông tư, Nghị định về công tác ATVSLÐ, đồng thời nắm được các biện pháp phòng tránh các yếu tố nguy hiểm, có hại, bệnh nghề nghiệp. Kết quả 100% đã làm bài kiểm tra đạt yêu cầu và được xác nhận hoàn thành khóa huấn luyện ATVSLÐ.

Công tác huấn luyện ATVSLÐ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật. Ðây cũng là quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về công tác ATVSLÐ và ý thức chấp hành nghiêm quy trình làm việc, không nên chủ quan, cần chủ động biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và các biện pháp hạn chế bệnh nghề nghiệp.

                                                                Hoài Thanh