Ông Nguyễn Hồng Sơn, CTHĐQT-TGĐ Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế: “Việc đưa công nghệ mới vào phục vụ công tác quản lý, vận hành, cần có định hướng và xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp”

49

Việc đưa khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chiếu sáng thông minh, tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn đã được thành phố Huế (TP) quan tâm thực hiện. Về hệ thống điều hành, giám sát, vận hành: Năm 2011, thành phố đã đầu tư xây dựng trung tâm điều khiển và giám sát chiếu sáng sử dụng công nghệ truyền thông không dây GSM/GPRS và lắp đặt 70 tủ điều khiển chiếu sáng kết nối trung tâm. Đến nay đã có 170 tủ điều khiển kết nối trung tâm (trong tổng số 240 tủ), đạt tỉ lệ 71%, dự kiến trong năm 2019 sẽ hoàn thành lắp đặt thiết bị kết nối trung tâm cho toàn bộ các tủ còn lại. Đồng thời thành phố đã đầu tư phần mềm chuyên dùng quản lý vật tư, tài sản chiếu sáng. Trong năm 2011 đã cập nhật xong cơ sở dữ liệu và số hóa toàn bộ hệ thống chiếu sáng thành phố (trên cơ sở bản đồ nền GIS). Về đầu tư lắp đặt mới và cải tạo thay thế đèn LED: Từ năm 2013 các dự án đầu tư mới cũng như cải tạo thay thế đèn chiếu sáng trên Thành phố Huế đều sử dụng đèn LED (chấm dứt sử dụng đèn truyền thống). Đến nay thành phố có 3600 bóng đèn LED trong tổng số 14.000 bóng đèn các loại, đạt tỉ lệ 26%. Năm 2017 thành phố đã lắp đặt thử nghiệm 140 bộ đèn LED 250w (đèn S466 Nikkon) có lắp thiết bị điều khiển kết nối trung tâm, cho phép dimming từ 0-100% quang thông định mức. Nếu thử nghiệm đạt kết quả tốt thành phố sẽ tiếp tục đầu tư thay thế dần các đèn truyền thống và ưu tiên cho khu vực trung tâm thành phố trước. Công ty đã được đầu tư lắp đặt trung tâm điều khiển – giám sát chiếu sáng và tủ điều khiển chiếu sáng kết nối trung tâm điều khiển
Việc đưa công nghệ mới vào phục vụ công tác quản lý, vận hành đòi hỏi phải đầu tư nâng cấp thay mới thiết bị. Với các địa phương có tiềm lực tài chính hạn chế như thành phố Huế cần có định hướng và xây dựng lộ trình, đầu tư phù hợp từng giai đoạn sao cho hiệu quả nhât. Từ thực tế kinh nghiệm của thành phố Huế cho thấy: giai đoạn đầu, đầu tư trung tâm điều khiển và giám sát chiếu sáng đến tủ điều khiển (và cho phép điều khiển giám sát đến điểm sáng), sau đó từng bước đầu tư thiết bị kết nối trung tâm đến các tủ điều khiển. Tổ chức thử nghiệm các giải pháp công nghệ điều khiển và giám sát kết nối trung tâm đến điểm sáng để lựa chọn giải pháp công nghệ tối ưu nhất. Sau khi lựa chọn được giải pháp công nghệ, lập dự án đầu tư mới và cải tạo thay thế dần các đèn truyền thống, ưu tiên cho các tuyến phố trung tâm trước và các tuyến sử dụng đèn công suất cao (hiệu quả đầu tư sẽ cao hơn). Nên chấm dứt sử dụng đèn truyền thống trong các dự án đầu tư mới và cải tạo. đèn chiếu sáng. Đồng thời nay từ đầu cần sớm đầu tư phần mềm quản lý vật tư, tài sản chiếu sáng để phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng.

A.D