Phạt tới 7 triệu đồng nếu chứng thực sơ yếu lý lịch có chữ ký sẵn

28

Người chứng thực sẽ bị phạt tiền đến 7 triệu đồng nếu chứng thực sơ yếu lý lịch có chữ ký sẵn. 

Theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP, xác nhận sơ yếu lý lịch thực chất là chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.

Chứng thực sơ yếu lý lịch đã có chữ ký sẵn sẽ bị phạt tới 7 triệu đồng. Ảnh minh hoạ: Phạm Hùng

Từ ngày 1.9.2020, Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực sẽ phạt tiền từ 5 – 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

– Chứng thực chữ ký trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc không ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ ký.

– Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký mà không ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu theo đúng quy định; không ghi lời chứng vào trang cuối của bản sao giấy tờ, văn bản có từ 2 trang trở lên; không đóng dấu giáp lai đối với bản sao giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực đã ký có từ 2 tờ trở lên;

– Không ghi lời chứng trong văn bản chứng thực.

– Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu chứng thực ngoài phí, chi phí chứng thực đã được niêm yết.

– Không lưu trữ sổ chứng thực, giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký trong thời hạn 2 năm, trừ trường hợp chứng thực chữ ký của người giám định trong bản kết luận giám định tư pháp;

– Không thực hiện báo cáo thống kê số liệu về chứng thực định kỳ 6 tháng và hằng năm.

– Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký mà không ghi vào sổ chứng thực.

Vì thế, người chứng thực sẽ bị phạt tiền đến 7 triệu đồng khi chứng thực cho trường hợp người xin xác nhận sơ yếu lý lịch không ký trước mặt người thực hiện chứng thực hoặc không ký trước mặt người tiếp nhận hồ sơ chứng thực chữ ký.

QUỲNH ANH  (LĐO)