Cty CP công trình đô thị Bến Tre: “Đầu tư thay thế đèn LED bằng nguồn vốn ngân sách và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn’’

18

Tiến tới giải pháp quản lý chiếu sáng đô thị thông minh, Công ty đang xây dựng kế hoạch, tham mưu cho chính quyền phát triển Hệ thống Chiếu sáng công cộng (CSCC) trên địa bàn Thành phố Bến Tre theo hướng: sử dụng năng lương tái tạo, tự động điều khiển bật tắt tối ưu theo điều kiện tự nhiên, tiết kiệm chi phí vận hành…
Xây dựng lập quy hoạch và kế hoạch phát triển hệ thống CSCC cho từng khu đô thị, huy động vốn đầu tư từ nhiều nguồn: ngân sách, doanh nghiệp, xã hội hóa…, xây dựng cơ chế chính sách huy động vốn phù hợp với các quy định hiện hành.
Việc đầu tư hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED phải được tính toán, lựa chọn loại đèn có công suất phù hợp với từng loại đường được chiếu sáng đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành (qua thực tế hiện nay trên các tuyến đường đã sử dụng đèn LED đều có độ rọi cao hơn độ rọi hiện hữu đã được thiết kế, do ảnh hưởng bởi các ánh sáng từ nhà dân, nơi buôn bán, các biển hiệu, đèn quảng cáo … làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông).
Riêng tỉnh Bến Tre trong năm 2017, 2018 đã tiếp đón 07 nhà đầu tư trong và ngoài nước với dự án đầu tư thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng hiện tại bằng đèn LED với nhiều phương thức thu hồi vốn như phân kỳ thanh toán trong vòng 03 năm, thanh toán bằng cách tính chi phí tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng … Các dự án gặp những khó khăn về quy định đầu tư (phương thức thanh toán thu hồi vốn bằng kinh phí tiết kiệm hàng tháng thì không thực hiện được, khi thực hiện dự án đầu tư thanh toán bằng vốn ngân sách thì phải thực hiện đúng theo quy trình), về dư luận xã hội (Toàn bộ đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn Tỉnh Bến Tre hiện đang hoạt động tốt, việc tháo dở toàn bộ thay thế bằng đèn LED mà không có phương án xử lý sẽ gây lãng phí, tạo dư luận không tốt trong nhân dân). Trên cơ sở đs Công ty đề nghi chủ đầu tư thực hiện được các dự án đầu tư thay thế đèn LED bằng nguồn vốn ngân sách và phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn cho phù hợp với tình hình thực tế.
Để thực hiện mô hình quản lý cho phù hợp điều kiện đấu thầu như hiện nay đòi hỏi đơn vị phải thích ứng với tình hình thực tế, bổ sung thành lập mới công ty con với quy mô là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để tham gia được các gói thầu dịch vụ có giá trị dưới 5 tỷ đồng.

TH