28 C
Hanoi
Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy, 2022

Xã Xuân Hồng quyết tâm về đích chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022

Xã Xuân Hồng – Huyện Nghi Xuân – Hà tĩnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trong điều kiện có nhiều khó khăn, anh hưởng của dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid 19, thời tiết diễn ra bất thường.

Chủ tịch xã Xuân hồng ông Nguyễn Phi Phương.

Nhưng kế thừa thành quả đạt được của giai đoạn trước, cùng với sự quyết tâm đoàn kết và nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã nhà, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của BTV Huyện ủy, UBND, các phòng ban ngành cấp huyện, xã đã khắc phục khó khăn với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt, với sự vào cuộc tích cực của người dân nên phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiếp tục đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới nâng cao không phải là tự mản những kết quả đã đạt được, mà là kế thừa phát huy, đưa bô diện mạo nông thôn mới xã nhà tiến kịp với các xã bạn, và phát triển vững chắc hơn, lây người dân làm gốc, mặt bằng dân sinh là điểm tựa, và mổi thôn xóm là mục đích củng như thước đo cho sự phát triển, mổi sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn các sao là điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Tại buổi lễ, Xuân Hồng đã tổ chức trao giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND huyện khen thưởng và trao tặng giấy khen, của UBND xã đối với 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM  năm 2021.

Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm xã và ủy ban nhân dân xã tiếp tục dành sự quan tâm cao đối với thực hiện chương trình. Ban hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xã đạt chuẩn nâng cao, công văn chỉ đạo, lãnh đạo phong trào xây dựng nông thôn mới. UBND xã ban hành các công văn chỉ đạo phát động tháng cao điểm đầu năm . Hàng quý Ban Chỉ đạo, tổ công tác phụ trách các thôn xóm họp tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đồng thời bám sát các chinh sách của cấp trên đế thực hiện một cách có hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cấp xã đặc biệt một số ban phát triển thôn đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo nên mang lại hiệu quả khá toàn diện và rõ nét. Xã đạt 01 khu dân cư NTM kiểu mẫu (thôn 5). Vườn mẫu đạt chuẩn trong năm: 12 vườn/KH 18 vườn (đạt 66,66% kế hoạch); nâng tống số vườn đạt chuẩn vườn mẫu lên 39 vườn mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,41%. Lĩnh vực nông nghiệp: Diện tích gieo trồng: 638,88/628,88ha, đạt 101,59%. Kế hoạch tổng sản lượng lương thực đạt 3732,9 tấn ( tăng 476,3 tấn so với năm 2020), bình quân lương thực đầu người 2021: 577,4kg/người/năm ( tăng 119,1 kg so với năm 2020). Cây màu vụ Xuân: Cây ngô 50 ha, năng suất 4,633 tấn/ha sản lượng 173,8 tấn. Cậy khoai 55 ha, năng suất 6,175 tấn/ha sản lượng đạt 338,63 tấn. Diện tích cây dưa đỏ 67,95ha, năng suất 12 tấn/ha, năng suất 815,4 tấn.

Ban lãnh đạo chủ trị buổi tổng kết xây dựng nông thôn mới 2021.

Chăn nuôi. Gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thị trường đầu ra chưa ổn định dẫn tới giá cả còn bấp bệnh tuy nhiên người dân đã khắc phục khó khăn và tiếp tục chăn nuôi. Tổng đàn trâu, bò ước đạt 647con. Đàn lợn ước đạt 911 con. Đàn gia cầm, thủy cầm 57.177 con. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2021: 740/800 con đạt 92,5%. Sản lượng nuôi trồng thủy hải sản đạt: 110 tấn. Hoạt động nuôi trồng được duy trì, công tác khảo nghiệm đưa các giống cây trồng mới được thực hiện hiệu quả, một số mô hình sản xuất hàng hóa tiếp tục được nhân rộng như: thí điểm mô hình phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn. Lũy kế từ năm 2011 đến nay, toàn xã có 29 mô hình, gồm: 5 mô hình lớn, 5 mô hình vừa và 19 mô hình nhỏ. Hình thức tổ chức sản xuất: Lũy kế đến thời điểm này có 6 tổ hợp tác, 3 HTX, 16 doanh nghiệp.

Trụ sở ubnd xã Xuân Hồng khang trang.
Nhà giao dịch một cửa xã.

Xây dựng cơ sở hạ tầng. Đường giao thông nông thôn: Làm được 6.037m đạt 100% kế hoạch với tổng lượng xi măng 781,8 tấn. Trong đó thực hiện 405 m đường trục xã, 1.150m đường trục thôn, 732m đường ngõ xóm; 3.750 m đường trục chính nội đồng. Nâng cấp được 2.530m mương thoát nước ở khu dân cư. Triễn khai lắp đặt 58 cái biển báo giao thông các loại. Hoàn thành 299 m kênh mương nội đồng tại thôn 4 HTX Song Hồng. Theo cơ chế hộ trợ xi măng. Ngoài cơ chế hỗ trợ xi măng của nhà nước thì UBND xã đã thu hút xây dựng và đưa vào sử dụng Tuyến mương nội đồng thôn 6 đến thôn 5 (HTX Song Hồng), dài 1.332,5m. Tuyến mương nội đồng Cao Sản đi Bồng Vang (HTX Lam Sơn) dài 500 m. Tuyến mương nội đồng tuyến 7 Thống Nhất (HTX Lam Sơn) dài 850 m. Tuyến kênh mương nội đồng Ao Hồ (HTX Hồng Phú) dài 651,2 m.

Triễn khai xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng (điểm 2) và nhà học 2 tầng 8 phòng học, sửa chữa nâng cấp các phòng học chức năng và nhà đa năng (điẻm 1) Trường Tiểu học. Xây dựng nhà học 6 phòng và công trình phụ trợ (điểm 2) Trường Mầm non. Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình phụ trợ tại trường THCS.

Tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn. Tỷ lệ BHYT đạt 87%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,41%, trừ hộ nghèo không có khả năng lao động còn chiếm tỷ lệ 1,15%. Hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư. Triển khai xây dựng bể xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư đạt hiệu quả cao.( 86 hố 3 ngăn).

Nhà văn hóa xã.

Hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự xã hội. Tập trung cao công tác CCHC gắn với việc triển khai đề án, Quy chế văn hóa công vụ và Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019- 2025 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được đảm bảo ổn định, giải quyết kịp thời các vụ việc, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn; quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững. Hoạt động có hiệu quả công tác truy vết Covidl9 nhanh đảm bảo thời gian.

Xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Các tháng đầu năm gắn với phát động cuộc thi xây dựng khu dân cu NTM kiểu mẫu và xây dựng vườn mẫu ờ tất cả các thôn xóm đều có hưởng ứng, phong trào khá tốt, tuy nhiên sau đó phong trào có phần chững lại, một phần ảnh hưởng của dịch Covid.

Trường mầm non xã.

Ban chi đạo xã đã phát động các đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, kết quả cụ thể: Bên cạnh khối lượng làm giao thông nông thôn ngõ xóm và đường nội đồng, thì các thôn xóm đã thực hiện khá tốt như Thôn 5 đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn 1: Hoàn thành đường trục thôn dài 585m. Thôn 3: Hoàn thành đường trục thôn dài 290m, trục xã 405m. Làm 70m bồn hàng rào xanh, làm Khu vui chơi, lắp đặt 3 hố lắng xử lý 3 ngăn. Thôn 4: nâng cấp đường giây điện l .OOOm, lát gạch zero nhà văn hóa thôn diện tích 343 m2, ốp nhà văn hóa 63 m2, sơn lại cổng làng, xây dựng^iiố lắng 3 ngăn. Thôn 5: Thực hiện 2650m bờ rào xanh, 2200m mương rãnh thoát nước, lát 350m2 Zero, làm 240 cột cờ, chỉnh trang 25 vườn và công trình chăn nuôi, làm 14 hổ xử lý rác thài, làm 36 hố lắng nước thải, Trồng 250 cây sử quân tử, 50 cây hoa giấy, 1500 cây chuỗi ngọc, cây bóng mát 55 cây. Thôn 6: xây dựng 970m đường mẫu, trồng 56 cây bóng mát, làm 130 cột cờ và biển pa nô áp phích, làm 70m nắp mương khu dân cư. Xây dựng 6 hổ lắng 3 ngăn. Thôn 7: Hoàn thành đường ngõ xóm dài 522m. Thôn 8: Lát 600 m2 Zero, đổ láng 400 m2 nhà văn hóa thôn, đậy đắp mương 160m, phá bỏ hố 1 hổ xí hai ngăn, xây mới 2 hộ nhà vệ sinh tự hoại, làm 50 cái pano áp phích, trồng 130 cây sử quân tử và cây mai vạn phúc, lát gạch tam cấp 25m, xây dụmgl0hố lắng 3 ngăn, làm 1 sân bóng chuyền hơi.

Trường thcs xã.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 2021: Tổng kinh phí đã thực hiện: 16.786 triệu đồng. Trong đó: Đầu tư xây dựng: 15 399 triệu đồng. Đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn cơ chế xi măng các cấp: 5.257 triệu đồng (Trong đó: Nguồn Xi măng 3 cấp 871,629 triệu đồng + Nguồn NS 1.365 triệu đồng + Nguồn Nhân dân đóng góp và xã hội hóa 3.020 triệu đồng). Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu: 1.237,5 triệu đồng (Ngân sách tỉnh: 300 triệu đồng, Ngân sách huyện: 100 triệu đồng, Nhân dân đóng góp và xã hội hóa: 837,5 triệu đồng). Xây dựng vườn mẫu 10 vườn đạt chuẩn NTM ngân sách hỗ trợ: 150 triệu đồng. Công tác tuyên truyền phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì, đặc biệt các đợt tuyên truyền thi đua cao điểm xây dựng, mở 5 lớp tập huấn về nông thôn mới do Hội Liên hiệp phụ nữ xã về phân loại rác thải thu hút hơn 680 lượt người tham dự. Trong năm các thôn đã vận động, kêu gọi nhiều tố chức cá nhân, con em xa quê tài trợ cho các xã chung tay xây dựng nông thôn mới. Năm 2021 huy động ngày công và xã hội hóa được 5.460.000.OOOđồng. Thực hiện chính sách theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND tỉnh, trên địa bàn xã có 1 khu dân cư đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu và 10 vườn mẫu. 2 vườn phát triển kinh tế UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ nhưng đang chờ giải ngân từ nguồn ngân sách cấp trên.

Cổng chào xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Chỉ tiêu kế hoạch: Phấn đấu 2-3 thôn đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu. Phấn đấu có thêm 15 vườn mẫu. Có thêm 1 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao trở lên. Tập trung xây dựng khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí nâng cao để phấn đấu xã đạt chuẩn nâng cao năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao, nhất quán trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn xóm quyết tâm thực hiện xã về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm. Tổ chức hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực hiện Chương trình nông thôn mới, tiếp tục triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Các thôn được xã đưa vào kế hoạch đạt khu dân cư nông thôn kiểu mẫu cần chủ động soát xét xây dựng khung kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm, huy động, cân đối nguồn lực khả thi, được các phòng ban thẩm định, phê duyệt khung kế hoạch thực hiện trong quý I năm 2022. Tập trung cao cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; giải quyết các vấn đề về môi trường trong khu dân cư. Hiện nay qua rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn gồm có 11 tiêu chí đó là: Thủy lợi, Điện, Giáo dục và đào tạo, Nhà ở, Thông tin và truyền thông, Văn hoá, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, An ninh – Quốc phòng: Các tiêu chí trên cơ bản đạt trong thời gian tới tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nâng cao tiêu theo quy định. Còn 09 tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch; Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tổ chức sản xuất; Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm; Khu dân cư kiểu mẫu, cần phải tập trung thực hiện cụ thể như sau: Tiêu chí Quy hoạch. Căn cứ quy hoạch nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy định của Nhà nước, địa phương đã làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới, căn cứ tình hình thực tế tiếp tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2030, và thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch.

Đường giao thông thôn xóm đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Thực hiện chính sách theo Nghị quyết 135/2020/NQ-HDND huyện về hỗ trợ nhà vệ sinh tự hoại thực hiện: 16 hộ. Năm 2022 thực hiện kế hoạch lộ trình của BCĐ XD NTM huyện giao xã Xuân Hồng phấn đấu đạt xã đạt chuẩn nâng cao vì vậy BCĐ, BQL xã tập trung xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện theo hướng duy trì, củng cố, nâng cấp các tiêu chí đáp ứng theo chuẩn nâng cao, nhất là các tiêu chí thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp. Huy động xã hội hóa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Tiêu chí Giao thông. Nâng cấp mở rộng các tuyến đường TX 01, 04; Tuyến đường từ cầu Cao đi quán bà Việm thôn 6; Tuyền đường đi vào khu di tích lịch sử Quốc gia Đền chợ củi; Thảm nhựa đường trục xã đoạn từ đường 1A vào cổng làng thôn 3. Hoàn thành kế hoạch xây dựng các tuyến đường GTNT đã đăng ký theo cơ chế hộ trợ xi măng. Tất cả các điểm giao nhau của các đường giao thông từ đường trục thôn trờ lên phải có biển báo giao thông các loại biển và gờ giảm tốc, bổ sung cây xanh dọc 2 bên tuyến đường đạt 100 %.

Mô hình VAC vườn ao chuồng được người dân phát huy.

Trường Mầm non: Điểm 1: Nâng cấp 10 phòng học 2 tầng, 2 phòng học chức năng, 2 phòng phụ trợ, phòng kho giáo viên. Điểm 2: Hoàn thiện xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng học. Nâng cấp, sửa chữa nhà hành chính quản trị, nhà ăn bán trú và công trình phụ trợ khuôn viên. Trường tiểu học: Điểm 1: Xây dựng nhà hành chính quản trị và công trình phụ trợ khác. Điểm 2: Tiếp tục hoàn thiện nhà học 2 tầng 06 phòng. Xây dựng mới nhà học 2 tầng 10 phòng và các công trình phụ trợ khác. Trường THCS: Xây dựng nhà đa năng và các công trình phụ trợ khác.

Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Tỷ lệ hàng rào bằng cây xanh hoặc phủ bằng cây xanh tại Nhà văn hóa, Khu thể thao xã và thôn đạt 85 %. Mua sắm thêm trang thiết bị văn hóa khu vui chơi giải trí cho 5 thôn còn lại đảm bảo theo quy định. Nâng cấp khu vui chơi người già trẻ em và sân thể thao xã. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Cần xây dựng điểm bán các sản phẩm OCOP trên địa bàn tại Đền chợ củi. Xây dựng thêm sản phẩm OCOP (bánh đa). Tiêu chỉ Tổ chức sản xuất. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao như dưa, rau củ quả ở khu vực bãi bồi. Xây dựng vùng sản xuất sản phẩm chủ lực (lúa) để cấp mã vạch và thương hiệu nâng cao giá trị. Tiêu chí Y tế. Xây dựng TYT đạt “Cơ sở xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Tập trung kế hoạch vận động người dân tham gia BHYT để nâng cao tỷ lệ đạt 95%.Tỉêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Xây dựng hệ thống nước sạch đảm bảo ít nhất 50% người dân sử dụng. Tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn (600/1600 hộ đạt 37,5%).

Xuân Hồng đã tổ chức trao giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND huyện khen thưởng và trao tặng giấy khen.

 

Vận động xây 635 hộ xây dựng bể xử lý nước thải đảm bảo ra môi trường. Vận động các hộ chăn nuôi xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh tự hoại hợp vệ sinh (phá bỏ công trình vệ sinh 1 ngăn). Điều chỉnh lại nghía trang đảm bảo khu cát tang, hung tang và hệ thống mương, đường đi lối lại, bổ sung cây bóng mát. Tỉêu chí Khu dân cư kiểu mẫu. Thường xuyên duy trì các khu dân cư kiểu mẫu đạt bền vững 10/10 tiêu chí. Xây dựng ít nhất 2 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư mẫu. (thôn 3, thôn 8). Đây mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu của các thôn xóm từ những tháng đầu năm; tổ chức thực hiện quyết liệt, phát huy được sức dân cao nhất, hướng tới xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu xanh – sạch- đẹp. Tiếp tục phát động cuộc thi “Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu” năm 2022; thường xuyên xây dựng trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong thực hiện đảm bảo cuộc thi ihiết thực, hiệu quả, tạo đồng lực phấn đấu đạt chuẩn nâng cao bền vững. Giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn xóm; chỉ đạo các ban ngành đoàn thể , các phòng ban liên quan trực tiếp hướng dẫn các khu dân cư, vườn mẫu để gắn trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình chỉ đạo, thực hiện.

Các thôn ký kết thi đua năm 2022.

Dự kiến nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao trong năm 2022. Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình: 101.560.000.000 đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ trực tiếp: 19.600.000.000 đồng. Ngân sách huyện: 43.580.000.000 đồng. Ngân sách xã: 29.680.000.000 đồng. Nhân dân, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ:8.700.000.000 đồng. Đề nghị BCĐ XD NTM huyện tiếp tục chỉ các phòng ban phụ trách tiêu chí hướng dẫn cụ thể, kịp thời để địa phương hoàn thiện các tiêu chí. UBND huyện cho chủ trương về quy hoạch KDC tổ chức đấu giá đất để có ngân sách đầu tư cở sở hạ tầng, hoàn thành các tiêu chí, cấp trên tiếp tục hồ trợ nguồn kinh phí theo chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình lồng ghép để xã có thêm nguồn kinh phí hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mang tính bền vững.

                                                                                   PV

Bài viết liên quan