Theo đó, 2 đơn vị rà soát thông tin và đưa hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và phối hợp phát triển sàn Postmart.vn trở thành sàn giao dịch sản phẩm nông sản an toàn phổ biến, quen thuộc của người dân.

Đồng thời, cập nhật thông tin sản phẩm nông nghiệp an toàn, hàng hóa của các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã lên bản đồ số V-MAP (vmap.vn) phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và tra cứu thông tin.

Ký kết phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về các hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, quản trị và quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Hai đơn vị triển khai xây dựng Bưu điện văn hóa xã và hệ thống các điểm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của Hội Nông dân các cấp trở thành điểm cung cấp thông tin cho hội viên, nông dân đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp, tìm hiểu, mua sắm hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp an toàn, kết nối cung – cầu tiêu thụ nông sản và cung cấp hàng hóa Việt Nam chất lượng cao với chính sách ưu đãi, cạnh tranh mang lại giá trị cho nông dân.

Đồng thời, thiết kế, cung cấp các giải pháp logistics cung ứng vật tư đầu vào, hệ thống phân phối sản phẩm (vận chuyển, kho bãi, quản trị kho hàng…trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin hiện đại) của hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với chính sách ưu đãi.

Bên cạnh đó, trưng bày, giới thiệu và bán các hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp trên chuỗi cửa hàng Postmart, hệ thống các điểm bán hàng của Vietnam Post và hệ thống các điểm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của Hội Nông dân các cấp…

Theo QĐND