Sở GTVT TP.HCM hợp tác với Sở GTVT Nghệ An phát triển hạ tầng

Hai Sở hợp tác cùng trao đổi kinh nghiệm áp dụng các mô hình, công nghệ mới về lĩnh vực giao thông vận tải địa phương.

Ngày 4/12, Sở GTVT TP.HCM ký hợp tác với Sở GTVT Nghệ An cùng hợp tác trao đổi kinh nghiệm về áp dụng các mô hình, công nghệ mới trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực GTVT tại địa phương.

Trên cơ sở hợp tác, hai bên sẽ tìm hiểu, khai thác thế mạnh của mỗi địa phương, tạo điều kiện để hỗ trợ hai cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực GTVT.

Cụ thể, về lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông: Cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc triển khai đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo quy hoạch; định hướng, lộ trình, xây dựng kế hoạch, giải pháp về nguồn vốn thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng giao thông (đường bộ, đường thủy, đường biển, đường sắt,…). Đặc biệt là việc kêu gọi, huy động nguồn vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư, xã hội hóa đầu tư…

Sở GTVT TP.HCM và Sở GTVT Nghệ An cùng ký hợp tác trao đổi kinh nghiệm phát triển hạ tầng giao thông

Về lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện người lái và đăng kiểm: Trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý vận tải; các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, metro…; các giải pháp về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách của hai địa phương; kinh nghiệm trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý vận tải.

Trao đổi, cung cấp thông tin về quản lý cơ sở đào tạo lái xe; công tác sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Phối hợp quản lý tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; đề xuất Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách liên tỉnh giữa hai địa phương; xử lý bổ sung phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông theo quy định.

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng; công tác quản lý nhà nước đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới do các doanh nghiệp thành lập.

Ngoài ra, hai sở ngành còn phối hợp cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm về tổ chức cán bộ, cải cách thủ tục hành chính…

Nguyễn Sơn