Làm mát thân thiện với khí hậu để giúp giảm bớt sự nóng lên toàn cầu

Print Friendly, PDF & Email

Một nghiên cứu mới do IIASA dẫn đầu cho thấy hành động phối hợp quốc tế về làm mát tiết kiệm năng lượng, thân thiện với khí hậu có thể tránh được lượng phát thải khí nhà kính lên tới 600 tỷ tấn CO 2 trong thế kỷ này.

Hydrofluorocarbon (HFCs) chủ yếu được sử dụng để làm mát và làm lạnh. Mặc dù ban đầu chúng được phát triển để thay thế các chất làm suy giảm tầng ôzôn đang bị loại bỏ dần theo Nghị định thư Montreal, nhiều HFC là khí nhà kính mạnh với khả năng làm ấm toàn cầu lên tới 12.400 lần so với CO 2 trong khoảng thời gian 100 năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bản sửa đổi Kigali đối với Nghị định thư Montreal, có hiệu lực vào năm 2019, nhằm mục đích giảm dần việc tiêu thụ HFC vào năm 2050. Trong khi các thỏa thuận trước đó đã dẫn đến những cải tiến trong thiết kế và hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như thiết bị làm mát, Bản sửa đổi Kigali là mục tiêu đầu tiên bao gồm việc duy trì và / hoặc nâng cao hiệu quả năng lượng của các công nghệ làm mát như một mục tiêu rõ ràng. Theo các tác giả của nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Hóa học và Vật lý Khí quyển, tuy nhiên, hiện còn hạn chế hiểu biết về các tác động tiềm tàng trong tương lai của Thỏa thuận Kigali đối với sự nóng lên toàn cầu và các đồng lợi ích có thể có từ việc tiết kiệm điện. Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên cố gắng định lượng các tác động tổng thể của Hiệp định đối với khí thải gây ô nhiễm không khí và khí nhà kính.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một loạt các kịch bản dài hạn về phát thải HFC trong các mức độ nghiêm ngặt khác nhau trong chính sách khí hậu và cũng đánh giá các đồng lợi ích dưới dạng tiết kiệm điện và giảm phát thải liên quan. Các kết quả chỉ ra rằng, do các cơ hội kỹ thuật để cải thiện hiệu quả năng lượng trong công nghệ làm mát, có khả năng tiết kiệm điện đáng kể trong điều kiện giảm giai đoạn HFC được quản lý tốt.

“Kết quả của chúng tôi cho thấy lượng khí thải HFC tích lũy toàn cầu từ việc sử dụng chất làm lạnh trong các công nghệ làm mát sẽ là hơn 360 tỷ tấn CO 2 tương đương từ năm 2018 đến năm 2100 trong kịch bản cơ sở trước Kigali. Ngoài ra, lượng khí thải CO 2 gián tiếp từ sản xuất năng lượng điện Nhà nghiên cứu Pallav Purohit của IIASA, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, giải thích.

Đồng tác giả nghiên cứu và nhà nghiên cứu cấp cao của IIASA cho biết thêm: “Chúng tôi nhận thấy rằng nếu các cải tiến hiệu quả năng lượng kỹ thuật được thực hiện đầy đủ, kết quả tiết kiệm điện có thể vượt quá 20% mức tiêu thụ điện toàn cầu trong tương lai, trong khi con số tương ứng cho việc cải thiện hiệu quả năng lượng kinh tế sẽ là khoảng 15%”. Lena Höglund-Isaksson.

Các nhà nghiên cứu nói rằng tác động tổng hợp của việc giảm giai đoạn HFC, cải thiện hiệu quả năng lượng của công nghệ làm mát tĩnh và những thay đổi trong tương lai trong hỗn hợp nhiên liệu sản xuất điện sẽ ngăn chặn từ 411 đến 631 tỷ tấn CO 2 tương đương với phát thải khí nhà kính từ năm 2018 đến năm 2100 , do đó đóng góp đáng kể vào việc giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 ° C. Do đó, việc chuyển đổi sang làm mát hiệu quả cao có thể tăng gấp đôi tác động giảm thiểu khí hậu của quá trình giảm giai đoạn HFC theo Tu chính án Kigali, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế, sức khỏe và phát triển.

Các phát hiện cũng cho thấy rằng tiêu thụ điện giảm có thể đồng nghĩa với việc giảm phát thải ô nhiễm không khí trong ngành điện, ước tính khoảng 5 đến 10% đối với sulfur dioxide, 8 đến 16% đối với nitơ oxit (NOx) và 4 đến 9% đối với các chất dạng hạt mịn. (PM2.5) phát thải so với đường cơ sở trước Kigali.

“Để phù hợp với các kịch bản 1,5 ° C, vào năm 2050, HFC sẽ giảm từ 70 đến 80% so với mức năm 2010. Theo các kịch bản của Bản sửa đổi Kigali và Mức giảm tối đa khả thi về mặt kỹ thuật (MTFR) mà chúng tôi đã phân tích, chúng tôi có thể đạt được 92,5% và Lần lượt giảm 99,5% vào năm 2050 so với mức 2010. Điều này có nghĩa là cả hai kịch bản đều vượt qua ngưỡng 1,5 ° C. Nếu được giải quyết cẩn thận trong quá trình chuyển đổi sang các giải pháp thay thế có khả năng làm giảm sự nóng lên toàn cầu, thì khả năng cải thiện hiệu quả năng lượng trong công nghệ làm mát là Purohit kết luận.

Tuấn Nguyễn (theo Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế)