Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác một số cán bộ thành phố Bảo Lộc

Thực hiện kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 1/6, ngày 2/6, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản Số 3675/UBND-ĐC v/v xử lý báo cáo một số nội dung liên quan đến việc hiến đất, tách thửa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Văn bản cũng yêu cầu tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ trực thuộc UBND TP Bảo Lộc  do liên quan tới việc hiến đất, tách thửa sai quy định trong thời gian qua trên địa bàn.

Căn biệt thự đồ sộ mọc lên không phép giữa trung tâm Tp Bảo Lộc.

Về nội dung này, trước mắt, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tạm đình chỉ công tác (từ ngày 4/6/2021) đối với Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bảo Lộc và Chủ tịch UBND xã Đam B’ri (Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc quyết định), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định).

Đồng thời, xem xét, xử lý tạm đình chỉ công tác một số công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, do liên quan đến giải quyết tách thửa đất trái quy định, công tác quản lý chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết, có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý đất đai, xây dựng,… trên địa bàn TP Bảo Lộc, mà Thanh tra tỉnh đã nêu tại Báo cáo số 517/BC-TTr trên.

Nhiều cán bộ buông lỏng quản lý nên tình trạng loạn phân lô bán nền và xây dựng trái phép.

Với các trường hợp tạm đình chỉ công tác nêu trên, cơ quan chủ quản có thẩm quyền có nhiệm vụ phân công công chức, viên chức tạm thời lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bảo Lộc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc và UBND xã Đam B’ri.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Bảo Lộc tổ chức kiểm điểm, xử lý hoặc đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm (nếu đến mức phải kỷ luật) đối với Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng; Chủ tịch UBND phường Lộc Phát, phường Lộc Sơn; Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân liên quan đến các nội dung mà Thanh tra tỉnh đã nêu trên theo quy định. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 6/2021.

Võ Việt