Hợp tác phát triển giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm an ninh năng lượng

75

Với mục đích huy động các hội viên, các chuyên gia và các nhà khoa học của các Hội thành lập các nhóm liên kết chuyên gia chuyên ngành nhiều lĩnh vực giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên ngành, tích hợp nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững. Ngày 9/2/2018, tại Trụ sở Hội chiếu sáng Việt Nam, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội đại diện cho 05 Hộị: Hội tự động hóa Việt Nam ( VAA) do ông Nguyễn Quân – Chủ tịch, Hội khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) do ông Đỗ Hữu Hào – Chủ tịch, Hội chiếu sáng Việt Nam ( VLA) do ông Nguyễn Hồng Tiến – Chủ tịch, Hội điện lực Việt Nam ( VEEA) do ông Đặng Hùng – Chủ tịch, Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam ( VECEL) do ông Nguyễn Đoàn Thăng – Chủ tịch đã ký kết hợp tác về sử dụng NLTK&HQ.

ký kết hợp tác của 5 hiệp hội.
ký kết hợp tác của 5 hiệp hội.

Nội dung hợp tác trong tầm nhìn dài hạn, các bên sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề:
Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình/dự án tiết kiệm năng lượng trong các nhà máy điện, trạm biến áp truyền tải và phân phối,.. . thuộc các Tập đoàn điện lực Việt Nam ( EVN), Than khoáng sản Việt Nam ( TKV), Dầu khí Việt Nam ( PVN);
Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng một số công nghệ mới có khả năng giảm tiêu thụ điện tự dùng, thực hiện tự động hóa và đồng bộ hóa trong các nhà máy điện, trạm biến áp;
Phối hợp thực hiện các dự án trình diễn về sử dụng năng lượng mới, tái tạo ( năng lượng mặt trời, Biogas, tiết kiệm năng lượng,…) tại các địa bàn khó khăn về cung cấp điện lưới…;
Phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp chiếu sáng hiệu quả, an toàn và thông minh trong các đô thị, tòa nhà thương mại, nhà ở dân cư và các cơ sở sử dụng năng lượng trong lĩnh vực phát điện, công nghiệp và chiếu sáng chuyên dụng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao;
DSC00037Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn thực hiện kiểm toán năng lượng các nhà máy nhiệt điện và tuabin khí hỗn hợp;
Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả/chiếu sáng.tự động hóa tích hợp toàn diện;
Xây dựng, phổ biến tài liệu tuyên truyền, tài liệu kỹ thuật hướng dẫn doanh ng hiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, triển khai mô hình quản lý năng lượng hiện đại, nhằm mục tiêu giảm tự dùng trong lĩnh vực sản xuất điện năng;
Nghiên cứu, soạn thảo một số tiêu chuẩn chiếu sáng sử dụng LED, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị sử dụng nguồn sáng LED, tiêu chuẩn dán nhãn năng lượng cho thiết bị, sản phẩm sử dụng nguồn sáng LED;
Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên đề về đổi mới công nghệ, sử dụng công nghệ sạch, công nghệ hiệu quả năng lượng cho đối tượng là các doanh nghiệp sản xuất và các hộ sư dụng năng lượng;
Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực, cấp chứng chỉ nghề nghiệp trong lĩnh vực Điện – Tự động hóa;
Tham gia các chương trình, sự kiện và thực hiện các hợp đồng, dự án phục vụ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và xây dựng thành phố thông minh.
Trước mắt, các nhóm chuyên gia liên kết sẽ tập trung giải quyết các đề tài khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển bền vững, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường gồm: Thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giảm điện tự dùng trong các nhà máy phát điện và trạm phân phối điện, trong các công trình thương mại, du lịch, chiếu sáng công cộng, văn phòng và khu vực dân cư. Từng bước thích hợp vận dụng các thành tựu cách mạng công nghệ I 4.0, tự động hóa tích hợp toàn diện và sử dụng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xanh, thành phố thông minh, ngôi nhà thông minh. Phục vụ chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Sử dụng hiệu quả các nguồn điện gió, điện mặt trời.
Phát biểu tại buổi lễ, các bên đều đánh giá cao về ý nghĩa sự hợp tác và cam kết sẽ thực hiện với khả năng cao nhất để đạt được mục đích đã đề ra trong văn bản hợp tác. Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Chủ tịch Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam ( VECEL) cam kết sẽ tạo điều kiện thận lợi nhất về địa điểm và cơ sở vật chất ban đầu, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu để đảm nhiệm vai trò thường trực của hợp tác này.

Quang Hùng