Giải quyết, xử lý 1.386 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không đúng quy định tại Hóc Môn

1.386 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở tại huyện Hóc Môn không đúng quy định pháp luật đất đai. Chủ tịch UBND TP đã có chỉ đạo rà soát, xem xét, giải quyết và xử lý đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định này; đồng thời giao Công an TP triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện sai phạm có dấu hiệu hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.

Đó là những thông tin tại buổi họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến 7/2016 do Thanh tra TP tổ chức sáng 27/11.

Phó Chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ thông tin tại buổi họp báo

1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không đúng quy định

Tại buổi họp báo, Phó Chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết, kết quả kiểm tra, rà soát, số lượng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 (đối với các hồ sơ có diện tích lớn hơn 500m2) là 1.386 hồ sơ, được chia thành 7 nhóm hồ sơ theo pháp lý quy hoạch sử dụng đất.

“Việc UBND huyện Hóc Môn giải quyết cho 1.386 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở đã vi phạm quy định pháp luật đất đai, không đảm bảo phù hợp quy hoạch, không đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, đã được các Cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, rà soát. Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ và được Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 1152/TB-VP ngày 9/11/2020 của Văn phòng UBND TP” – đồng chí Trần Đình Trữ cho biết.

Theo Thanh tra TP, trong tất cả 1.386 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 trường hợp, có 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng, 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất. Về việc cấp phép xây dựng công trình, trong số 1.386 trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Trong số các trường hợp này, có 205/515 trường hợp đã được cấp phép xây dựng; hiện trạng có 21 nhà xưởng (có 10 trường hợp có diện tích từ 1.000m đến 1.628m, số trường hợp còn lại từ 500m trở lên); 3 trường hợp UBND huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng.

Đồng chí Trần Đình Trữ thông tin, trên cơ sở kết quả rà soát, phân nhóm hồ sơ và kết quả tổng hợp của Thanh tra TP, Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn giải quyết cho 1.386 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định pháp luật đất đai. Các cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Hóc Môn đã tham mưu đề xuất và giải quyết không đúng quy định về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục. Có nhiều trường hợp không thẩm định nhu cầu sử dụng đất, không đảm bảo sự phù hợp quy hoạch. Có trường hợp chỉ căn cứ vào quy hoạch chung, không đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo

Để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân có đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là đất ở, trên cơ sở nguyên tắc chung là việc xem xét, giải quyết tiếp các thủ tục về nhà, đất đối với thửa đất đã được chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở cần đảm bảo phù hợp với pháp lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện Hóc Môn; đồng bộ về hạ tầng, kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu vực đã được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở.

Kiểm điểm 58 cá nhân liên quan

Đại diện Thanh tra TP cũng thông tin, Chủ tịch UBND TP đã giao UBND huyện Hóc Môn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) huyện Hóc Môn đã được UBND TP phê duyệt điều chỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất, lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn huyện Hóc Môn; trình Sở Tài nguyên và Môi trường TP thẩm định, trình UBND TP phê duyệt. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch các đường hẻm trên địa bàn huyện Hóc Môn theo Quyết định số 88/2007/QĐ – UBND ngày 4/7/2007 của UBND làm cơ sở quản lý các đường hẻm và giải quyết tiếp các thủ tục về nhà, đất theo quy định đối với các trường hợp thuộc Nhóm 1 và Nhóm 3.

Tổ chức lập, thẩm định, chuyển Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ý kiến trước khi phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở xem xét sự phù hợp quy hoạch để giải quyết tiếp các thủ tục về nhà, đất theo quy định đối với các trường hợp thuộc Nhóm 2 và Nhóm 4.

Cùng với đó là chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc rà soát, đánh giá hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật, định hướng quy hoạch tại khu vực để xem xét khả năng điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000. Lập điều chỉnh Đồ án Quy hoạch phân khu (hoặc Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) chuyển Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy định, làm cơ sở giải quyết các thủ tục về nhà, đất cho người dân đối với các trường hợp thuộc Nhóm 5 và Nhóm 6 (không thuộc Nhóm 1). Đối với các trường hợp không có đủ điều kiện điều chỉnh quy hoạch thành đất nhóm ở hiện hữu, UBND huyện Hóc Môn báo cáo, đề xuất UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND TP xem xét, tham mưu giải quyết theo quy định của Luật Đất đai.

UBND huyện Hóc Môn cũng phải tổ chức lập, thẩm định, chuyển Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ý kiến trước khi phê duyệt Đề án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000, làm cơ sở xem xét sự phù hợp quy hoạch đối với các khu đất đã được chuyển mục đích đối với các trường hợp thuộc Nhóm 5 và Nhóm 6 (không thuộc nhóm 2). Sau khi các Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 được duyệt, xem xét, giải quyết tiếp các thủ tục về nhà, đất theo quy định đối với các thửa đất phù hợp với quy hoạch. Đối với các thửa đất không phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn hiện hữu, UBND huyện Hóc Môn báo cáo, đề xuất UBND TP giao, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và UBND huyện Hóc Môn xem xét, tham mưu giải quyết theo quy định của Luật Đất đai.

Chủ tịch UBND TP giao UBND huyện Hóc Môn rà soát pháp lý quy hoạch đối với các trường hợp thuộc Nhóm 7, phân bổ vào các nhóm từ Nhóm 1 đến Nhóm 6 để giải quyết đồng bộ với phương án giải quyết tại các Nhóm hồ sơ. Rà soát, xem xét, giải quyết và xử lý đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định có diện tích từ 500m trở xuống trong quá trình xem xét giải quyết 1.386 trường hợp thuộc 7 nhóm hồ sơ nêu trên. Kiểm tra, rà soát đối với tất cả các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đã được cấp phép xây dựng để xử lý hành vi vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

Thời gian thực hiện và hoàn tất các nhiệm vụ nêu trên tối đa là 12 tháng.

Riêng về việc xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến vụ việc này, Phó Chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết, tháng 1/2019, UBND huyện kiểm điểm đối với 58 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất. Trong đó 15 cá nhân liên quan đến 1.386 hồ sơ trên sẽ kiểm điểm sau khi rà soát các hồ sơ còn lại. Chủ tịch UBND TP cũng đã giao Công an TP, tiếp nhận toàn bộ vụ việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện sai phạm có dấu hiệu hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.

1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 được chia thành 7 nhóm. Theo đó, nhóm 1, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000: đất nhóm nhà ở hiện hữu; đất ở hiện hữu; đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định; đất ở hiện hữu cải tạo; đất ở hiện hữu cải tạo xen cài dân cư mới; đất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới; đất ở hiện hữu chỉnh trang; có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu trên 3,5m. Nhóm 2, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000: đất dân cư nông thôn hiện hữu; đất dân cư mật độ cao, đất dân cư nông thôn tập trung, có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu trên 3,5m. Nhóm 3, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000: Đất nhóm nhà ở hiện hữu; đất ở hiện hữu; đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định; đất ở hiện hữu cải tạo; đất ở hiện hữu cải tạo xen cài dân cư mới; đất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang kết hợp xây dựng mới; đất ở hiện hữu chỉnh trang; có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu nhỏ hơn 3,5m. Nhóm 4, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000: Đất dân cư nông thôn hiện hữu; đất dân cư nông thôn mật độ cao; đất dân cư nông thôn tập trung; có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu nhỏ hơn 3,5m. Nhóm 5, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (không thuộc nhóm 1) và Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000 (không thuộc nhóm 2): có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu trên 3,5m. Nhóm 6, có chức năng quy hoạch theo Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (không thuộc nhóm 1) và Đồ án Quy hoạch tỷ lệ 1/5000 không thuộc nhóm 2): có tiếp giáp đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới, chiều rộng mặt đường hiện hữu nhỏ hơn 3,5m. Nhóm 7: có quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/10000.

TTBC