Đại hội Đảng lần thứ XIII rút ngắn 1 ngày

Sáng nay, các đại biểu biểu quyết thông qua việc rút ngắn chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 1 ngày.

Sáng 30/1, Lãnh đạo Trung tâm báo chí Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho biết, chương trình Đại hội XIII sẽ rút ngắn 1 ngày so với dự kiến. Sáng nay, các đại biểu biểu quyết thông qua việc rút ngắn chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Như vậy, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bế mạc vào ngày 1/2 thay vì ngày 2/2 như dự kiến.

Ngày 30/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ năm. Đại hội tiếp tục tiến hành các quy trình nhân sự để bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trước đó, ngày 29/1, Đại hội làm việc cả ngày về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đại biểu tiến hành ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các Văn kiện Đại hội XIII.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Đồng thời, công tác nhân sự được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.

Theo VTC News