Đà Nẵng: Xây dựng dịch vụ trông giữ xe, sử dụng xe buýt bảo đảm ATGT

20

Ngày 9/5/2019 UBND TP Đà Nẵng có công văn số 2964/UBND-SGTVT liên quan đến chấm dứt hợp đồng cho thuê mặt bằng để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại Bãi đỗ xe Cổ Viện Chàm và Bãi đỗ xe dảy nhà hàng từ Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ.
Theo đó thống nhất chủ trương đề xuất của Sở GTVT TP Đà Nẵng tại nội dung công văn số 1689/SGTVT-QLKCHT ngày 26/4/2019 về việc liên quan đến chấm dứt mặt bằng cho thuê để thực hiện dịch vụ trông giữ xe tại bãi đỗ xe Cổ Viện Chàm và bãi đỗ dãy nhà hàng Mỹ Hạnh đến Phước Mỹ. Cho phép chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 16/5/2019. Sở GTVT tổ chức bàn giao bãi đỗ xe cho UBND quận Hải Châu và quận Sơn Trà quản lý.

Dịch Vụ Giữ Xe Tư Nhân Doanh Thu Cao Tron Ngày

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND quận Hải Châu, quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương nêu trên để triển khai các thủ tục xử lý việc chấm dứt hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành liên quan, đồng thời báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 31/5/2019.
Thực hiện Công văn số 2281/UBND-SGTVT ngày 10/4/2019 của UBND TP về việc tuyên truyền hệ thống xe buýt đến người dân và học sinh. Ban ATGT TP Đà Nẵng xây dựng kế hoạch số 90/KH-BATGT tổ chức tuyên truyền, thông tin về hệ thống xe buýt trợ giá, khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng tại các quận, huyện năm 2019. Qua đó vận động người tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng, giảm bớt phương tiện cá nhân, góp phần trong việc hạn chế ùn tắc giao thông và giảm nguy cơ TNGT.

Đắc Bình