Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm về sắp xếp tổ chức Đảng

6

Vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung cho biết tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Kinh nghiệm sắp xếp tổ chức Đảng ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp thành phố và tổ chức dưới phường, xã của TP Đà Nẵng rất đáng cho TP Hồ Chí Minh tham khảo.
Sáng 14/5 Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh nghe đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng báo cáo về công tác sắp xếp tổ chức Đảng, tổ chức, đơn vị cấp TP và tổ chức dưới phường, xã. Kinh nghiệm mà địa phương bạn quan tâm là việc thành lập Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (trên cơ sở tổ chức lại Đảng bộ Khối doanh nghiệp và Đảng bộ các khu công nghiệp Đà Nẵng) theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí Thư Thành Uỷ TP Hồ Chí Minh Trao đổi Kinh Nghiệm.

Năm 2017, Đà Nẵng tiến hành sắp xếp lại các tổ chức dưới phường, xã gọn hơn. Theo đó, đã giảm được 12 chi bộ và 2.965 tổ dân phố. Việc sắp xếp tổ dân phố, chi bộ khu dân cư (KDC) đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các chi bộ KDC. Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, thành phố thực hiện xong việc giải thể 48 chi bộ cơ quan phường, xã và chuyển 1/218 đảng viên về sinh hoạt đảng tại KDC theo quy định. Sở Nội vụ cho biết việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đã giảm 18 tổ chức bên trong các sở, giảm 30 đơn vị sự nghiệp, cổ phần hóa 3 đơn vị sự nghiệp công ích, tăng cường tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp. Đến nay thành phố đã giảm chi hàng năm 194 tỷ đồng từ ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp.

Ông Võ Công Trí Phó Bí Thư Thành Uỷ Đà Nẵng Phát Biểu.

Đoàn công tác TP Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả sắp tổ chức Đảng, tổ chức, đơn vị cấp TP và tổ chức dưới phường, xã của TPĐà Nẵng. Theo Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung, mô hình tổ chức Đảng tại Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và quy mô số hộ dân trong 1 tổ dân phố của Đà Nẵng rất đáng học tập. Bà Võ Thị Dung mong muốn Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan liên quan của TP Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ thông tin về thực hiện sắp xếp tổ chức Đảng, tổ chức, đơn vị cấp TP và tổ chức dưới phường, xã cho các cơ quan có trách nhiệm tham mưu về việc này của TP Hồ Chí Minh.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định mục tiêu hàng đầu của việc sắp xếp sắp xếp tổ chức, bộ máy là tăng được chất lượng, hiệu quả hoạt động chứ không đơn thuần là giảm đầu mối, giảm biên chế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đánh giá cao mô hình phát triển kinh tế – xã hội của TP Hồ Chí Minh, đây là vấn đề TP Đà Nẵng quan tâm, học tập kinh nghiệm; đồng thời đề nghị TP Hồ Chí Minh có kiến nghị với Trung ương điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý, những bất cập nảy sinh trong thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đắc Bình