Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Cà Mau:“Nên giao về một đầu mối công tác chiếu sáng đô thị cho một đơn vị chuyên ngành có đủ năng lực”

18

Hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị(CSCCĐT) tại TP Cà mau đang được Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau đang thực hiện theo hình thức giao thầu, đặt hàng của thành phố Cà Mau bao gồm: quản lý và vận hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chiếu sáng với với khối lượng 5544 bộ đèn chiếu sáng các loại. TP đã cải tạo và đầu tư mới hệ thống đèn LED và đèn 2 cấp công suất chiếm khoảng 30% trên tổng số đèn chiếu sáng, đã tiết kiệm một lượng điện năng rất đáng kể. Qua thực hiện các năm theo phương thức đặt hàng, công tác này có những thuận lợi về nguồn vốn được chủ động, cơ chế thanh quyết toán rõ ràng, thỏa thuận theo khối lượng công việc đặt hàng, quyết toán theo đơn giá đặt hàng.
Vấn đề bất cập hiện nay hầu như các công trình đầu tư phát triển mở rộng hệ thống CSCCĐT (dự án chỉnh trang đô thị, các dự án chiếu sáng các khu đô thị mới) đều gặp, đó là phần lớn là do chủ đầu tư tự thực hiện, đơn vị chuyên môn về chiếu sáng ít được tham gia nên đôi khi yêu cầu kỹ thuật của công trình chưa đạt so với tiêu chuẩn hiện hành, hiệu suất thấp, độ bền của thiết bị kém gây lãng phí chưa nói đến yếu tố
mỹ quan.
Bên cạnh đó còn gặp một số hạn chế: khối lượng công việc còn giao khoán định mức theo cảm tính, chưa tính đúng, tính đủ theo định mức hiện hành. Một số công tác, chi phí ngoài định mức chung của Bộ Xây dựng do tỉnh chưa công bố nên việc vận dụng theo định mức cũ còn nhiều bất cập; Đơn giá công ích ban hành đã lâu, chưa cập nhật điều chỉnh kịp thời cho phù hợp theo từng thời điểm với mức lương cơ sở hiện nay.
Việc sửa chữa hệ thống CSCC giao cho công ty luôn bị động do không sửa chữa theo định kỳ và chỉ thực hiện khi có yêu cầu của địa phương cho nên công ty rất khó khăn trong yêu cầu phục vụ mỗi khi bóng đèn bị hư hỏng. Hậu quả là do các công trình đầu tư chiếu sáng khi đầu tư không có đơn vị chuyên ngành tham gia nên khi cty tiếp nhận quản lý, vận hành xảy ra các thiết bị, lắp đặt đèn có mật độ chiếu sáng không phù hợp, chất lượng kém, đầu tư thiếu đồng bộ, hiệu suất thấp gây lãng phí điện năng, hư hao nhanh gây khó khăn trong quản lý khai thác. Các khu đô thị mới, công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng do các Chủ đầu tư dự án tự thực hiện nên không có ý thức tiết kiệm điện, điều chỉnh giờ đóng cắt chưa phù hợp với thời gian, hiệu quả phục vụ chưa cao, gây lãng phí điện năng. Do nguồn kinh phí hạn chế, địa phương còn tận dụng nhiều bộ đèn chiếu sáng cũ trước đây đã sử dụng trên 20 năm, việc tận dụng lại để lắp cho các tuyến ngõ hẻm, đường giao thông nông thôn hiệu suất phát sáng kém, hao tốn nhiều điện năng…
Để nhằm nâng cao hiệu quả công tác Chiếu sáng đô thị, góp phần tạo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và an ninh trật tự cho địa phương, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau: hệ thống chiếu sáng ngoài các đường phố chính khu vực trung tâm cần kêu gọi xã hội hóa, huy động đóng góp từ nhân dân trong khu vực được thụ hưởng, tranh thủ các nguồn tài trợ, Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí tiền điện và quản lý kỹ thuật. Khi đầu tư mới tại các dự án khu đô thị mới do các chủ đầu tư tự thực hiện hoặc hạng mục chiếu sáng trong dự án cầu, đường cần có sự tham gia của đơn vị chuyên ngành, đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn khi vận hành sẽ bớt khó khăn, tránh lãng phí trong đầu tư và chi phí trong khai thác.
Nên xem xét thống nhất giao về một đầu mối đối với công tác chiếu sáng đô thị cho một đơn vị chuyên ngành có đầy đủ năng lực quản lý kỹ thuật hoặc được đặt hàng làm công tác, vận hành, khai thác, mang tính chuyên nghiệp nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời theo yêu cầu, nâng cao hiệu quả, hiệu suất của hệ thống, tiết kiệm chi phí cho ngân sách.
Do vậy cần có cơ chế giao thầu hay đặt hàng trong thời gian dài hơn (3 – 5 năm) với yêu cầu ràng buộc cụ thể với doanh nghiệp nhận thầu phải trích một phần kinh phí để đầu tư cho khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng để đạt hiệu quả cao hơn.

TH