Công ty TNHH MTV CTĐT Mỹ Tho: ‘‘Mong muốn Hội CSVN phối hợp với Chính quyền, giúp các các Hội viên ngày càng phát triển’’

20

Công ty TNHH Một thành viên công trình đô thị Mỹ Tho là doanh nghiệp loại II trực thuộc tỉnh Tiền Giang được Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đặt hàng về công tác quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (CSCCĐT) trong nội ô thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang với 6.351 điểm sáng có 150.836 mét chiều dài các tuyến đường. Trong đó đèn compact các loại: 2.861 bộ, đèn LED từ 40w đến 120w: 675 bộ và đèn cao áp: 2.815 bộ. Trạm chiếu sáng: 246 trạm. Phương thức quản lý vận hành hệ thống CSCC được tổ chức thực hiện như sau: kế hoạch hàng năm về công tác duy trì bảo dưỡng do Phòng Quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho (thuộc UBND TP Mỹ Tho) lập và Phòng ký hợp đồng với Công ty triển khai thực hiện. Công ty giao Đội Chiếu sáng trực thuộc phân công công nhân kỹ thuật thường xuyên kiểm tra vào ban đêm cụ thể các tuyến đường để phát hiện đèn hư hỏng, sự cố trên lưới đèn chiếu sáng, qua đó xác nhận khối lượng hư hỏng để đề xuất sửa chữa và thay thế kịp thời, sau đó quyết toán thanh toán khối lượng hàng quí. Công tác quản lý vận hành chưa có trung tâm điều khiển chiếu sáng, chủ yếu vận hành tại các tủ điều khiển đóng cắt các trạm đèn bằng Rơ le thời gian, Logo.
Qua thực hiện các năm nhìn chung công tác duy trì hệ thống CSCCĐT có những thuận lợi như khối lượng công việc được giao thầu thanh quyết toán theo đơn giá, định mức. Hàng năm đều được bố trí kinh phí để đầu tư, cải tạo để duy trì và phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng.
Tuy nhiên, Công ty còn không ích gặp nhiều khó khăn trong công tác đặt hàng dịch vụ công ích hoặc đấu thầu như: Kinh phí giao thầu hàng năm cho công tác bảo dưỡng duy trì còn hạn chế nên việc đầu tư cho chiếu sáng chưa đáp ứng được yêu cầu theo hướng hiện đại. Nhiều tuyến đường còn sử dụng các bộ đèn có công suất cao gây tốn nhiều điện năng ; Chủ đầu tư là Phòng Quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho hiện nay chỉ đặt hàng với Công ty về lĩnh vực chiếu sáng công cộng, lĩnh vực về tín hiệu giao thông đã giao cho đơn vị khác thực hiện. Trong công tác đầu tư mới hệ thống chiếu sáng, Chủ đầu tư không còn ưu tiên cho Công ty, chủ yếu giao cho các đơn vị khác thi công. Từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch, doanh thu của Công ty ; Đối với chiếu sáng ngõ xóm không có kinh phí đầu tư, việc thực hiện do nhân dân địa phương thụ hưởng tự đóng góp 100% và tự thi công nên mang tính tạm thời và không an toàn; Hiện nay do vướng Nghị định các gói thầu dưới 5 tỷ Công ty không được tham gia đấu thầu. Các gói thầu dưới 1 tỷ Chủ đầu tư rất hạn chế đặt hàng với Công ty.
Nhìn chung hệ thống chiếu sáng của thành phố Mỹ Tho vần còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng vẻ mỹ quan đô thị. Xuất phát từ thực trạng trên, Công ty mong muốn Hội CSVN quan tâm đến các Hội viên, phối hợp với Chính quyền, chủ đầu tư khắc phục những vướng mắc trong đầu tư, quản lý, vận hành chiếu sáng để công tác CSCCĐT TP Mỹ Tho ngày càng tốt hơn cho một đô thị văn minh và phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh của tỉnh Tiền Giang.

TH