Bế mạc lớp bồi dưỡng bí thư đoàn cấp huyện năm 2019

27

Từ ngày 17/7-21/7/2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện năm 2019; với sự tham gia 50 đoàn viên là Bí thư, Phó Bí thư và tương đương từ 11 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung.

Các học viện nhận giấy chứng nhận Bế mạc lớp bồi dưỡng

Qua 05 ngày, Học viên của lớp được học tập các chuyên đề về “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn cấp huyện; Kỹ năng tham mưu, chỉ đạo và phối hợp của cán bộ Đoàn cấp huyện; Công tác dân tộc, tôn giáo và các vấn đề tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần lưu ý khi tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; Kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo; Kỹ năng truyền thông, phát ngôn, tiếp xúc báo chí trong công tác của cán bộ Đoàn; Mạng xã hội; xử lý điểm nóng chính trị, xã hội và các vấn đề tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần lưu ý khi tham gia xử lý điểm nóng; Một số kết quả nổi bật của phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong giai đoạn hiện nay; Một số kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại địa phương; Một số nghiệp vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn…” Báo cáo viên của lớp là các chuyên gia về lĩnh vực an ninh, dân tộc, tôn giáo, khởi sự doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, nghiệp vụ công tác Đoàn, huấn luyện kỹ năng, giảng viên cao cấp, lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và lãnh đạo Ban phong trào Trung ương Đoàn trực tiếp giảng dạy và tổ chức nhiều hoạt động thảo luận, thực hành, trao đổi kinh nghiệm công tác và học tập sinh động.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện năm 2019

Qua lớp bồi dưỡng này, nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt có thêm những kỹ năng, kiến thức cần thiết, bổ sung vào lý luận, tác phong người cán bộ Đoàn thời kỳ mới; nâng cao khả năng tổ chức để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ công tác Đoàn; đồng thời, tạo cơ hội cho cán bộ Đoàn chủ chốt các huyện trong khu vực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.
Cũng nhân dịp này, lớp tổ chức dâng hoa tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hung Mẹ Thứ và nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao../.

DƯƠNG ANH MINH

/