Xã Viên Thành (Yên Thành – Nghệ An) khởi sắc nhờ nông thôn mới

158

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), tuy có những khó khăn nhất định nhưng nhờ phát huy tốt nội lực cùng sự đồng lòng của người dân, xã Viên Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.
Khi bắt tay vào xây dựng NTM, kinh tế của xã Viên Thành chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã còn hạn chế, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các tiêu chí NTM. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, đến nay diện mạo xã Viên Thành đã khởi sắc mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Hữu Nhàn, Chủ tịch UBND xã cho biết, xác định nhiệm vụ trong chương trình mục tiêu xây dựng NTM là của cả hệ thống chính trị và người dân, vì thế các cấp ủy Đảng trong xã đã tập trung lãnh đạo quán triệt chủ trương, mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND xã đã phân công từng tổ chức hội, đoàn thể phối hợp tuyên truyền trong nhân dân cùng Nhà nước thực hiện xây dựng NTM để tạo diện mạo mới ở nông thôn gắn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Bên cạnh đó, qua việc triển khai phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, phong trào xây dựng NTM đã được người dân xã Viên Thành tích cực hưởng ứng, từ đó giúp cho địa phương thực hiện hoàn thành sớm các tiêu chí NTM. Nhằm góp phần cung cấp thông tin về xây dựng NTM cho người dân, tại UBND xã, bản đồ quy hoạch NTM xã Viên Thành năm 2012 và định hướng đến năm 2017 đã được niêm yết công khai để người dân biết và phấn đấu thực hiện. UBND xã cũng đã thành lập các ban phát triển NTM, có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia xây dựng NTM.

Một góc xã Viên Thành.
Một góc xã Viên Thành.

Nhờ sự lãnh đạo, điều hành sâu sát của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã, chương trình xây dựng NTM của xã đã đạt được kết quả tốt. Trong giai đoạn 2012- 2017, tổng nguồn vốn xây dựng NTM của xã đạt hơn 370 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp chiếm 70%, vận động nhân dân hiến gần 4ha đất ở, còn lại là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.
Các khoản đóng góp của người dân được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như hiến đất, công sức…
Ngoài tiêu chí xây dựng đường giao thông, trải qua 6 năm triển khai chương trình NTM, từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương và vốn đối ứng của người dân, xã đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất. Đồng thời, lên kế hoạch tập huấn, đào tạo nghề cho lao động; phối hợp trạm khuyến nông huyện mở bình quân mỗi năm 3 lớp tập huấn, mỗi lớp 70 người để chuyển giao KHKT; kết hợp với các công ty cung ứng giống, tổ chức mở mỗi năm 2 lớp tập huấn quy trình sản xuất các giống lúa có năng suất cao… Cùng đó, tiến hành dồn điền, đổi thửa nâng hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất hàng hóa. Phát huy thế mạnh của vùng, xã khôi phục, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp như nghề mộc dân dụng, hàn xì, xây dựng, vận tải…
Đến nay, toàn xã đã có trên 297 hộ kinh doanh cá thể. Đặc biệt, nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị, sau 6 năm, trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình giống cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất tại vùng sản xuất hàng hóa tập trung; hình thành các vùng sản xuất lúa chuyên canh và xây dựng được các mô hình: cánh đồng mẫu lớn quy mô 30 ha, trồng đậu tương giống địa phương, sản xuất rau vụ đông, chăn nuôi bò vỗ béo; chăn nuôi gà an toàn sinh học … Đây là một trong những bước đi quan trọng của xã Viên Thành trong phát triển nông nghiệp, góp phần quan trọng nâng mức thu nhập bình quân người dân đạt 29,58 triệu đồng/ người/năm; hộ nghèo giảm xuống còn 4,7%; có 2.965/3.025 lao động có việc làm thường xuyên. Tổ chức giải tỏa đường giao thông xóm 3,4,5,6,9,10,11 dài 2,5km với tổng giá trị 199,5 triệu đồng. Bê tông hóa tuyến đường 12 xóm với chiều dài 9,5km trị giá 6,5 tỷ đồng, đổ sỏi rú bù phụ các tuyến đường giao thông, đặt cống qua các đường phục vụ dân sinh trị giá 226 triệu đồng.

Đường giao thông nông thôn liên xóm xã Viên Thành được bê tông hóa.
Đường giao thông nông thôn liên xóm xã Viên Thành được bê tông hóa.

Trạm Y tế xã được kiên cố hóa đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Hệ thống lưới điện được tăng cường, đảm bảo 100% hộ được dùng lưới điện quốc gia, công tác quản lý sử dụng có hiệu quả đáp ứng nhu cầu phục vụ điện sản xuất và sinh hoạt.
Đánh giá về quá trình xây dựng nông thôn mới của xã nhà , đồng chí Nguyễn Hữu Nhàn chủ tịch UBND xã cho biết: từ thời điểm năm 2012 toàn xã mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí NTM; đến nay qua 6 năm đã vươn lên hoàn thành 19/19 tiêu chí. Đó thực sự là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả bộ máy chính quyền và nhân dân xã Viên Thành.

Nguyễn Sơn