Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2016 ở Cần Thơ và Hà Nội

217

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam cho biết, “Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2016” được tổ chức ở Khách sạn Cửu Long (Cần Thơ) từ ngày 15 đến16/11 và ở Khách sạn Công Binh (Hà Nội) từ ngày 18 đến 19/11.
638“Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2016” với thông điệp “Năng lượng tái tạo cho tương lai bền vững”, gồm chuỗi hội thảo và triển lãm, giới thiệu mô hình, giải pháp, kết nối trao đổi thông tin và tìm cơ hội hợp tác. Sự kiện cập nhật những thông tin mới của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, mở cơ hội tương tác với các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội đang hoạt động trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Chương trình là diễn đàn mở cho các bên liên quan giao lưu và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

SÁU NGHỆ