TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

61

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 1552/QĐ-TTg công nhận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV