Schannel – Cùng mức giá, nên lựa chọn iPhone 7 hay iPhone 6s Plus?

48

Cùng một mức giá là 15 triệu đồng, nên chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm sau?