Lựa chọn tư vấn cho các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông

21

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến, quyết định theo thẩm quyền việc lựa chọn tư vấn giao dịch quốc tế để triển khai các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.
* Đồng thời, tại văn bản số 6440/VPCP-CN, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến các Bộ để xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển N&G liên quan đến đất xen kẹt giữa Dự án BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ và Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

PV