Kết luận việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đoan (Bình Định)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đoan (tỉnh Bình Định).
Thông báo nêu rõ, ngày 15/3/2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đoan (trú tại số 255 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) liên quan đến tài sản Nhà nước quản lý theo Quyết định số 748/QĐ-UB ngày 15/11/1976 của UBND tỉnh Nghĩa Bình.
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã giao UBND tỉnh Bình Định xem xét, có biện pháp hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Đoan giá trị tài sản mà UBND tỉnh Nghĩa Bình quản lý theo Quyết định số 748/QĐ-UB để giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/5/2018.

PV