Đà Nẵng: Khắc phục ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn

20

Ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn (TP.Đà Nẵng) đã kéo dài trong nhiều năm nhất là ô nhiễm do mùi hôi, nước rỉ rác. Trong thời gian qua, TP đã thực hiện nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đã đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua ảnh hưởng do ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn ngày càng tăng lên, gây bức xúc cho người dân, dẫn đến phản ứng tiêu cực là chặn xe chở rác trong 2 ngày 22-23/9/2018.
Trước tình hình trên, TP Đà Nẵng đã và đang triển khai các biện pháp như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Nghiên cứu ban hành quy định việc quản lý, vận hành Bãi rác Khánh Sơn đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho người dân tại khu vực bãi rác và nghiên cứu phương án thu gom, vận chuyển và phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố cho phù hợp, hiệu quả.

Một Gốc Bãi Rác Khánh Sơn Đà Nẵng.

Đồng thời kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả hoạt động lò đốt rác tại bãi rác Khánh Sơn đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn theo quy định. UBND TP yêu Công ty CP Môi trường đô thị lắp đặt 2 camera quan sát xoay 360o tại khu vực bãi đổ rác hiện tại để thực hiện việc giám sát công tác xử lý rác thải, hoàn thành vào ngày 29/9/2018. Thu hẹp phạm vi đổ rác còn khoảng 2.000 m2 đồng thời phủ đất với tần suất 2 ngày/lần đảm bảo việc giám sát; thực hiện kể từ ngày 22/9/2018; Tăng cường phun chế phẩm sinh học xử lý mùi hôi lên 6 lần/ngày; thực hiện kể từ ngày 21/09/2018; Chọn vị trí ở phía Đông Nam của Bãi rác để tập kết đất phủ dự phòng nhằm chủ động trong công tác phủ đất. Hoàn thành ngày 25/09/2018.
Đối với các loại chất thải của nhà máy bia và bùn cống, bùn thủy sản: đã tiến hành tách biệt bùn thải khỏi rác thải sinh hoạt, tập trung về khu vực phía Tây của hộc rác số 5 và xử lý trong ngày. Đối với bùn cũ đã tiến hành xử lý, hoàn thành trong ngày 22/09/2018; Đối với bùn cống, bể phốt hầm cầu: thực hiện xử lý san gạt, phun chế phẩm, phủ đất trong ngày. Về thực hiện phủ bạt HDPE tạm thời tại các hộc chôn lấp đang đóng cửa tạm thời: Công ty sẽ tiến hành từ ngày 20/10/2018.
Bên cạnh đó, đã họp kiểm điểm trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Xí nghiệp Quản lý bãi và Xử lý chất thải vào ngày 28/9/2018. Và nếu còn người dân phản ánh về mùi hôi và thái độ làm việc sẽ thay thế Giám đốc Xí nghiệp; Về chế phẩm khử mùi hôi tại bãi rác và tuyến mương thoát nước rỉ rác đi qua khu dân cư: Sở đã chỉ đạo Công ty phối hợp với UBND phường Hòa Khánh Nam công khai thông tin về loại chế phẩm sinh học sử dụng để người dân nắm (chế phẩm sử dụng là loại L2100CHV được Bộ Tài nguyên và Môi trường Chứng nhận lưu hành sản phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam số 48/LH-CPSHMT ngày 12/11/2013).
Về xử lý nước rỉ rác, dự kiến đến ngày 15/10/2018, sẽ đưa toàn bộ nước rỉ rác về hệ thống xử lý mới, công suất 700 m3/ngày đêm. Với quy trình công nghệ của hệ thống xử lý mới nước rỉ rác sau xử lý sẽ đảm bảo quy chuẩn theo quy định (giảm mùi hôi, độ đục).

Công Khanh