Công ty điện lực Lâm Đồng thực hiện tốt công tác thanh tra pháp chế và triển khai mạnh hình thức giao dịch trực tuyến qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng

32

Công tác pháp chế được hiểu là hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong xã hội thực hiện một hoặc nhiều công việc cụ thể nhằm thực thi pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Công tác pháp chế có vị trí, vai trò, chức năng vô cùng quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Đình Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo PC Lâm Đồng.

Từ ngày 5/11, đến 7/11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác pháp chế trong EVN. Hội nghi do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức nhằm đánh giá công tác pháp chế trong EVN và tôn vinh các cá nhân tập thể trong 5 năm qua.

Phòng kiểm tra thanh tra và pháp chế được EVN tặng bằng khen

Tại hội nghị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khen thưởng Phòng Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng vi đã đạt được những thành tích nổi bật như:

Hàng năm, trên cơ sở Chương trình công tác pháp chế và kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của EVNSPC, Công ty đã xây dựng Chương trình công tác pháp chế; Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính 2016-2020 để triển khai thực hiện trong toàn Công ty.

Kết quả hoạt động của pháp chế theo chức năng nhiệm vụ, hoạt động pháp chế trong Công ty: Việc góp ý văn bản quy phạm pháp luật, góp ý xây dựng Quy chế quản lý nội bộ; Tham mưu thực hiện tốt việc góp ý xây dựng Quy chế quản lý nội bộ của EVNSPC và đơn vị khi có yêu cầu.

Phòng thanh tra kiểm tra và pháp chế PC Lâm Đồng được tập đoàn EVN tặng bằng khen về công tác pháp chế.

Ngoài ra, Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ: Thực hiện thực hiện và tham gia góp ý dự thảo Quy chế Quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Về việc hủy bỏ việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ tại các Công ty Điện lực và Điện lực. Theo đó Công ty đã thực hiện rà soát hủy bỏ 54 Quy chế quản lý nội bộ do Công ty ban hành không còn phù hợp và hủy bỏ để áp dụng Quy chế quản lý nội bộ của cấp trên. Như vậy, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,  Quy chế quản lý nội bộ được đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục. Bộ phận pháp chế thường xuyên cập nhật văn bản từ EVN, EVNSPC. Việc xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty thực hiện theo quy định về Xây dựng, ban hành, quản lý quy chế quản lý nội bộ của EVN ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-EVN ngày 28/8/2018 về việc ban hành Quy chế Quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, Quy chế quản lý nội bộ:5 năm qua, đơn vị đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu thi đua, 4 năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Tập thể Lao động tiên tiến (2016 – 2019) và bằng khen của UBND (các năm 2015, 2019), Bằng khen BCT 2016.

PC Lâm Đồng “điểm sáng” trong  công tác tiết kiệm điện

Chiều 6/11, tại tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng đoàn công tác của Tập đoàn đã làm việc với Công ty Điện lực Lâm Đồng về công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của đơn vị. Tham gia đoàn công tác còn có ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐTV EVN, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN.

Ông Nguyễn Đình Nhân và đoàn công tác làm việc tại PC Lâm Đồng.

Báo cáo đoàn công tác, ông Thái Đắc Toàn – Giám đốc Công ty Điện lực (PC) Lâm Đồng cho biết, 10 tháng qua, công ty đã đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Lâm Đồng, không điều hòa tiết giảm phụ tải (điện thương phẩm 10 tháng qua đạt 1,16 tỷ kWh, tăng 5,66% so với cùng kỳ năm 2019). Dự kiến, điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 1,39 tỷ kWh, đạt gần 97% kế hoạch được giao (do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19).

Cũng trong 10 tháng qua, lượng điện tiết kiệm được toàn tỉnh là 26,85 triệu kWh, tăng 25,36% với cùng kỳ năm 2019, đạt 2,31% sản lượng điện thương phẩm. Công ty có 263 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất lắp đặt là 17.001 kWp. Về tình hình thực hiện tổn thất điện năng trong 10 tháng là 6,34%, đang cao hơn 0,35% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, PC Lâm Đồng đã và đang triển khai mạnh hình thức giao dịch trực tuyến qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, do khách hàng khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ rất cao, nên việc tiếp cận công nghệ giao dịch qua trực tuyến còn hạn chế; khách hàng chủ yếu chọn kênh liên lạc giao dịch bằng hình thức gọi điện thoại đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Về đầu tư xây dựng lưới điện phân phối, giai đoạn 2016-2020, công ty đã thực hiện đầu tư 203km đường dây hạ thế, 352km đường dây trung thế, 67MVA dung lượng trạm biến áp với tổng giá trị thực hiện trên 277 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Nhân tổng giám đốc tập đoàn điện lực Việt Nam thăm và làm việc tại PC Lâm Đồng.

Trong năm 2020, số vốn đầu tư của công ty là 123,6 tỷ đồng, trong đó triển khai 12 công trình cấp điện để chống quá tải các phụ tải tưới tiêu, 11 công trình phát triển lưới điện trung hạ thế tại các khu vực nông thôn, 12 công trình xóa hộ câu phụ cho khoảng 5.200 hộ câu phụ sau điện kế. Dù công ty đã triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư, nhưng tiến độ một số dự án không đạt kế hoạch – ông Thái Đắc Toàn báo cáo.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đánh giá PC Lâm Đồng cũng đã có những bước tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh. “Điểm sáng” của đơn vị này là triển khai tốt công tác tiết kiệm điện. Công ty đã rất chủ động, tích cực tham gia vào chương trình tiết kiệm điện của Bộ Công Thương, EVN, nhất là các chương trình tiết kiệm điện trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Thời gian tới, PC Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy, triển khai có hiệu quả hơn nữa, để các chương trình tiết kiệm điện được lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi trong cộng đồng – ông Võ Quang Lâm đề nghị.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu công ty tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công tác quản lý, vận hành, nhằm đảm bảo việc cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành công của Tổng công ty Điện lực miền Nam nói riêng và EVN nói chung.

Võ Việt