Xem xét thông tin báo nêu về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời

60

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công Thương xem xét thông tin báo nêu về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.
Trước đó, Báo điện tử Bnews ngày 1/10/2019 có đưa tin phản ánh về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có một số nội dung tóm tắt: Theo đề xuất mới của Bộ Công Thương, mức giá mua điện mặt trời giảm nhưng nhiều nhà đầu tư nhận định vẫn đủ hấp dẫn thu hút các dự án điện sạch (mặt trời). Vướng mắc chính là cần rõ ràng và minh bạch trong việc ký hợp đồng mua bán điện và thời gian ký hợp đồng như thế nào để doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng hơn.
Về thông tin Báo điện tử Bnews phản ánh, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương xem xét, xử lý trong quản lý phát triển điện mặt trời ở nước ta.

PV