Xã Quỳnh Lâm – huyện Quỳnh Lưu: Xây dựng nông thôn mới còn những khó khăn

1944

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền vận động nhân dân tập trung xây dựng NTM với sự hỗ trợ của đảng và nhà nước. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đến nay tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2012 – 2017 xã đã đạt 13/19 tiêu chí. Song vẫn còn một số tiêu chí còn khó khăn trong việc thực hiện.

Ông Nguyễn Bá Tình – chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm.
Ông Nguyễn Bá Tình – chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm.

Ông Nguyễn Bá Tình – Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), địa phương đã tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, triển khai đồng bộ tại các thôn, xóm. Lập các kế hoạch tuyên truyền vẫn động trên các phương tiện truyền thông đại chúng và thông qua các cuộc hội thảo họp dân, sinh hoạt đoàn thể, nhất là các tổ chức hội trong hệ thống chính trị, giao trách nhiệm cho từng chi hội vận động nhân dân.
Nhờ vậy xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện địa phương đã hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tăng, cơ sở hạ tầng kinh tế được hoàn thiện và đồng bộ, số hộ nghèo giảm, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân tăng cao… Hiện khu trung tâm hành chính của xã, các trường học, y tế được xây dưng cơ bản. Ngoài ra xã còn xây dựng được hệ thống tổ chức chính trị xã hội trong sạch, vững mạnh, tình hình trật tự an ninh xã hội ổn định…
“Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quỳnh Lâm vẫn còn rất nhiều khó khăn. Địa phương vốn có điểm xuất phát thấp, xã có địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng còn thấp, chưa đồng bộ . Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong xã nhưng do đời sống của người dân còn thấp, nên việc huy động nguồn lực phục vụ cho nhu cầu đầu tư, xây dựng là rất khó, chủ yếu phải dựa vào ngân sách nhà nước”, ông Tình nói.
Ông Tình nhấn mạnh: Hạ tầng kinh tế – xã hội của xã hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đặc biệt là giao thông và cơ sở vật chất văn hoá, chợ… Bởi để xây dựng được những cơ sở hạ tầng này cần một nguồn vốn lớn trong khi ngân sách địa phương hạn hẹp. Việc xây mới, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn cũng còn hạn chế, số lượng ít, quy mô nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp. Đặc biệt tuyến đường trục chính của xã hiện nay cũng chưa có kinh phí để đầu tư…
Trao đổi với phóng viên về các giải pháp trong thời gian tới, ông Tình cho biết: Xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”. Tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa vai trò chủ thể của mọi người dân.
Duy trì các tiêu chí đã đạt đồng thời phấn đấu xây dựng các tiêu chí chưa đạt như giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, chợ… để từng bước đạt quy chuẩn nông thôn mới. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hỗ trợ phát triển thương mại, dịch vụ, không ngừng mở rộng, tìm kiếm các thị trường giúp nhân dân tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra cho các sản phẩm của địa phương. Tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển hệ thống giao thông nông thôn.
Để chương trình xây dựng nông thôn mới được đúng tiến độ, xã mong muốn các cấp, các ngành đầu tư một số cơ sở hạ tầng cho những xã khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Mong rằng với những nỗ lực trên, xã Quỳnh Lâm sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Bài và ảnh : Nguyễn Sơn