Xã Hưng Đạo phát huy cái nôi cách mạng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội đơn vị điển hình toàn huyện

22

Xã Hưng Đao – huyện Hưng Nguyên với lợi thế vùng phụ cận thành phố Vinh tỉnh Nghệ An điều kiện phát triển kinh tế, có đường Quốc lộ 46, Quốc lộ 1A (tuyến tránh Vinh) đi qua. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã thu hút, tạo được động lực to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Hoàng Văn Phi – Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 4 mũi đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, trên cơ sở vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương; gắn với phát huy dân chủ, khối đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân; đề cao trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hưng Đạo có 17/21 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Xã Hưng Đạo nơi thừa hưởng tinh thần của một huyện Hưng Nguyên. Làmảnh đất giàutruyền thống văn hóa, cách mạng,là một trong những nơi hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ các phong trào Văn Thân, Cần Vương, Đông Du và phong trào đấu tranh chống áp bức, bóc lột. Cái nôi vùng cách mạng Huyện Hưng Nguyên Là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Liệt sỹ Phạm Hồng Thái, Thượng thư Đinh Bạt Tuỵ, Nhà tư tưởng canh tân Nguyễn Trường Tộ, là một trong những cái nôi của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, mà đỉnh cao là cuộc biểu tình lịch sử ngày 12/9/1930. Năm 1469 vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ điều chỉnh lại bản đồ hành chính và tên huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Lê Huy Khoa – Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu khai mạc đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện công khai dân chủ, góp phần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án đúng tiến độ. Xây dựng cánh đồng có thu nhập cao, gắn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với cải cách hành chính, xây dựng phong cách của cán bộ góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn. Ở đâu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thì ở đó kinh tế – xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh đảm bảo, bởi lẽ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tốt tạo không khí, tin tưởng trong nhân dân, từ đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội, vì mục tiêu của thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chính là làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tạo sự đồng thuận xã hội ngày càng cao. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận 65 của Ban Bí thư Trung ương và Công văn số 2824-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Công văn số 60-CV/HU ngày 12-12-2010 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-12-1998 của Bộ Chính trị (khoá VIII) một cách toàn diện, trong đó tập trung những khâu khó, việc khó, những vấn đề mới đặt ra ở cơ sở để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đoàn kết một lòng, khai thác tốt mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là nhờ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã vươn lên mạnh mẽ. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu. Nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả giai đoạn là 9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/năm. Hưng Đạo được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2016 và tiếp tục xây dựng NTM nâng cao. Thông qua phong trào xây dựng NTM và NTM nâng cao, trong nhiệm kỳ, Hưng Đạo đã huy động tổng các nguồn lực đạt 34,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo được quan tâm với nhiều giải pháp, biện pháp, tạo điều kiện cho người nghèo giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,1% (năm 2015) xuống còn 1,9% (năm 2019) giảm còn 1,9%.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ chú trọng toàn diện từ công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng nâng cao, thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của cấp trên để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, trở thành một trong những đơn vị cấp xã dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của huyện Hưng Nguyên. nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nâng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như phối hợp hoạt động giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIX xã Hưng Đạo nhiệm kỳ 2020 -2025.

6 tháng đầu năm 2020. Tông giá trị sản xuất ước đạt (theo giá so sánh 2010): 105,98 tỷ đồng, đạt 52,6% so với kế hoạch. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sán ước đạt: 30,25 tỷ đồng, đạt 53,9% kế hoạch. Công nghiệp – Xây dựng: 40,03 tỷ, đạt 59,34% so với KH, tăng 3,8 tỷ so với cùng kỳ. Dịch vụ – Thương mại ước đạt: 35,7 tỷ đồng, đạt: 45,3% so với KH. Chi đạo nhân dân đẩy mạnh công tác sản xuất khép kín diện tích lúa Xuân 442,2 ha, đạt 100% so với KH, so với vụ Xuân 2019 giám 45,8 ha do đã bồi thường GPMB chuyên sang dự án khu công nghiệp Visip, là vụ sản xuất được mùa, năng suất bình quân ước đạt 63tạ/ha, sản lượng đạt 2.785 tấn, tăng 336 tấn so với cùng kỳ, Chi đạo san xuất vụ Hè thu, diện tích sản xuất 393 ha, đạt 88% tổng diện tích. Trong điều kiện hạn hán, nắng nóng, ƯBND xã và các xóm đã và đang tập trung các biện pháp chống hạn đảm bảo cho cây lúa phát triển.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Phi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên. Các đồng chí Thường trực. Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện và 223 đại biểu đại diện cho 440 đảng viên trong Đảng bộ.

Chăn nuôi gia súc tiếp tục giảm. Sau dịch ta lợn Châu phi Chăn nuôi lợn vần chịu anh hưởng nặng nề, chưa thể phục hồi do nguồn giống khan hiếm, giá cao tác động lớn đến chi phí sản xuất. Hiện nay, chu yếu nhân dân đang tập trung chăn nuôi gia cẩm, tạo nguồn thực phẩm sạch cho gia đình và cung ứng cho thị trường. UBND xã tổ chức thi công hoàn thành và đưa vào sứ dụng các công trình như: Mương tưới Đồng Chòi xóm 1, Mương Đồng Chăm, Mương Đầu làng xóm 2, mương tưới Đồng Bãng xóm 3, mương Thanh Tâm xóm 5. Đường ngã ba cồn Voi – xóm 5, đường từ cổng trường Tiếu học 1 Hưng Đạo – Đến làng Ước Lệ, sân trường THCS. Tường rào trường Tiểu học, xây dựng mới hệ thống Đài truyền thanh xã. Tu sửa, nâng cấp các phòng khám, hệ thống tường rào bao quanh Trạm y tê xã. Xây mới nhà hạ điện Đền Làng Rào. Tại các xóm nhân dân đã cố gắng phát huy nguồn lực lao động và các tiềm năng lợi thế trên địa bàn để mơ rộng đầu tư mở mang ngành nghề dịch vụ, XKLĐ, tìm kiêm việc làm đê tăng thu nhập cho gia đình và địa phương. Các ngành nghề truyền thống như mộc, nề, cơ khí, dịch vụ đám cưới,bốc xếp vật liệu, xây dựng dân dụng tiếp tục được phát huy, doanh thu từ các ngành công nghiệp, thương mại, dich vụ cơ bản vẫn duy trì dược tốc độ phát triển.

Các đại biểu thực hiện nhiệm vụ bầu cử tại đại hội.

6 tháng đầu năm, tập trung xây dựng hạ tầng quy hoạch đấi ở mới Vùng Mồ Hóp xóm 5 gồm 30 lô với diện tích 9.000m2. Tiếp tục phối hợp với Ban GPMB huyện, các xóm xác định nguồn gốc sử dụng đất để thực hiện công tác GPMB dụ án Visip và đường bộ cao tốc Bắc – Nam, thông nhất quy hoạch phân lô vùng Trọt xóm 6A để thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho các hộ dân bị ánh hưởng. Hướng dẫn các hộ có nhu cầu cấp đổi, cấp mới giấy CNQSD đất làm các thủ tục liên quan về đất đai, ký chuyển 112 bộ hồ sơ cho các hộ dân bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 6.604.871.300đ đạt 59% so với dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn: 318.655.800đ đạt 40% so với dự toán. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước thực hiện 6.028.169.000đ đạt 53,84% so với dự toán, trong đó chi đầu tư XDCB: 2.710.000.000đ đạt 55,89% so với dự toán, chi thường xuyên: 3.318.169.000 đạt 50,1% so với dự toán.

Trụ sở UBND xã.

Chi đạo các trường học trên địa bàn xã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, điều chỉnh phương án dạy và học trong điều kiện dịch bệnh covid-19 vừa đảm bao an toàn sức khóe cho giáo viên, học sinh, vừa đảm báo chất lượng giáo dục nói chung. Trước lúc học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, các CBCC xã phối hợp với Ban giám hiệu các trường học đã tổ chức được 4 buổi tuyên truyền các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại thương tích ớ trẻ em. Đến nay, các trường đã tiến hành tổng kết năm học 2019-2020, kết thúc năm học các trường học đều đạt trường tiên tiến và tiếp tục giữ vững thành tích danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đường lang được bê tông hóa chuẩn nông thôn mới.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tiếp tục được phát huy. Phối hợp tổ chức sinh hoạt định kỳ CLB Dân ca ví dặm cấp huyện tại xã nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thế được UNETCO công nhận và đã thu hút được đông đảo bà con tham gia. Công tác bao tồn các di tích văn hóa, lịch sử, các hoạt động về văn hóa tâm linh, tín ngưỡng trên địa bàn được quán lý, thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn. Nhập ngũ đợt 1 năm 2020 cho 06 thanh niên lên đường nhập ngũ, đủ số lượng. Chủ động thực hiện công tác điều tra, rà soát đăng ký độ tuổi 17 cho 48 trường hợp. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ. Tiếp tục rà soát bổ sung hồ sơ chế độ dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm này đã có 569/821 hồ sơ đã được chê độ trợ cấp 01 lân. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Phối hợp với các tố chức, các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà kịp thời cho người, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trong dịp tết. Xét duyệt và đề nghị hưởng chế độ trợ cấp BTXH cho 24 trường hợp đảm bảo đúng quy trình. Tổ chức trao 28 suất quà cho trẻ em tàn tật, trẻ em có hàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

Sân vận động xã nơi tổ chức thể dục, thể thao xã.
Một góc xã Hưng Đạo.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xét và đề nghị cho 590 trường hợp, trong đó đã được nhận chế độ gồm đối tượng Người có công là 257 người với số tiền 384.500.000 đồng, đối tượng Bảo trợ xã hội 333 người với số tiền 498.000.000 đồng, hộ nghèo 40 hộ, 49 khẩu, hộ cận nghèo 81 hộ, 240 khẩu với số tiền 216.750.000 đồng. Tăng cường các giải pháp chỉ đạo nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, đến thời điểm này tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,2%. Tiếp tục hoàn thiện hổ sơ trình cấp trên thẩm định lại xã giữ vững và phát huy theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Làm tốt cộng tác tham mưu, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn không để dịch bệnh xảy ra. Việc thực hiện đề án thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường đã và đang dần trở thành ý thức tự giác của toàn dân trong việc chung tay giữ gìn môi trường sạch đẹp. Hoạt động tại Trạm y tế xã trong việc khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì ổn định. Từ đầu năm đã tổ chức khám, cấp thuốc và điều trị ngoại trú cho 1162 người. Đảm bảo 100% trẻ em được tiêm chủng các loại vắc xin mở rộng theo định kỳ. Tố chức cho tre em uống Vitamin A và ngày vi chất dinh dưỡng 01/6 cho 846 cháu, tẩy giun cho 622 cháu. Công tác dân số KHHGĐ được tập trung chi đạo thực hiện tốt trên các mặt tham mưu, phối hợp hoạt động, lồng ghép tuyên truyền, chuyển đổi hành vi.

Nhà văn hóa xã nơi tổ chức các sự kiện lớn, văn hóa, văn nghệ, hội họp.

UBND xã duy trì các hoạt động đam bao theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ tại địa phương, nhất là một sô nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm như giải phóng mặt bằng tại các dự án VSIP, đường bộ cao tốc Bắc – Nam, phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị chính đáng của nhân dân. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

PV