16 C
Hanoi
Thứ Sáu, 9 Tháng Mười Hai, 2022

Xã Diễn Vạn – Diễn Châu(Nghệ An): Tập trung hoàn thiện nông thôn mới

Print Friendly, PDF & Email

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn nhằm thay đổi diện mạo nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống của người dân, thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Diễn Vạn đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, nhiều công trình, hạng mục đã đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào sự thay đổi diện mạo của địa phương.

Xã Diện Vạn nhìn từ trên cao

Xuất phát điểm là một xã nghèo, xa trung tâm huyện nên hạn chế trong việc giao lưu và phát triển kinh tế – xã hội, vì vậy, khi bắt tay xây dựng NTM, Diễn Vạn gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực. Vượt lên khó khăn, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, bám sát hướng dẫn của tỉnh và huyện, cấp ủy, chính quyền xã đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến các hộ dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và trách nhiệm của chủ thể người dân trong xây dựng NTM, từ đó được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Kết quả cụ thể, sau hơn 5 năm thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay xã Diễn Vạn đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Xã có hơn 1.800 hộ, 8.200 nhân khẩu (trong đó có 490 hộ với hơn 2.800 người theo đạo Công giáo) huy động được gần 60 tỷ đồng nhân dân đóng góp xây dựng NTM, thu nhập đầu người xấp xỉ 40 triệu đồng/người/năm, tổng giá trị thu nhập 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 161,49 tỷ đồng; tổng tốc độ tăng trường giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13.05%. Các làng nghệ đều hoạt động phát triển nhịp nhàng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó 02 làng nghề tạo việc làm tại chỗ cho 600 lao động thu nhập ổn định. Số hộ nghèo, cận nghèo (Theo chuẩn mới) năm 2022: 87 hộ chiếm 4.94 % ,cận nghèo: 145 hộ chiếm 8,23 %. 5/6 thôn đạt thôn văn hóa, tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 80%.

Về Diễn Vạn hôm nay để thấy được diện mạo Nông thôn mới được hình thành

Ông Hoàng Thiên Long, Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn cho biết: “Để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM trong năm 2022, Đảng ủy, UBND xã, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tập trung chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp với sở, ngành chuyên môn của huyện, tỉnh để được hướng dẫn thực hiện, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, hồ sơ minh chứng các tiêu chí NTM theo các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào “Chung sức xây dựng NTM”

Thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và đặc biệt là thành quả trong xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Diễn Vạn sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn.

Hồ Hoàng (nghean.gov.vn)

Bài viết liên quan