Video: Xe hơi biến đổi thành máy bay trong 3 phút

Xe hơi biến đổi máy bay trong 03 phút. Phương tiện có phần cánh co lại được và phần đuôi có thể trải rộng khi cất cánh…