Video: TP. HCM kiến nghị tăng hơn 3.600 biên chế công chức