Video: Đà Nẵng: Luôn làm tròn trách nhiệm chốt chặn kiểm tra y tế các phương tiện vào TP