Video: Đà Nẵng: Dự án TBA 220kV cần đảm bảo an toàn trong thi công

Print Friendly, PDF & Email