27 C
Hanoi
Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy, 2022

Trả lời thư bạn đọc về đấu thầu thiết bị y tế ở một số địa phương

Sau phản ánh việc mời thầu vật tư y tế ở tỉnh Bạc Liêu, Bình Định, Kon Tum, Đà Nẵng, bạn đọc hỏi về kết quả đấu thầu, Tạp chí Ánh Sáng và Cuộc Sống xin trích đăng một phần nội dung về quyết định của  Sở y tế TP Đà Nẵng về việc phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu.  

Quyết định số 1146/QĐ-SYT của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ngày 2/11/2021 “Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3, 12, 13, 17, 24, 25 thuộc dự án mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021 – 2023” do Phó giám đốc Trần Thanh Thủy ký. Theo đó, tổng giá trị trúng thầu 105.445.437.840 đồng, từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu do Bảo hiểm xã hội thanh toán và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định. Thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.

Trong 6 gói thầu được phê duyệt, 4 gói đầu: Gói thầu số 3 mua sắm phim X-quang khô laser (35x43cm -14x17inches); Gói thầu số 12 mua sắm dây truyền dịch 20 giọt/ml, có đầu nối luer lock, cung cấp kèm theo kim 21G x 11/2; Gói thầu số 13 mua sắm dây truyền dịch 20 giọt/ml, đầu khóa Luer Lock; Gói thầu số 17 mua sắm ống nội khí quản cổng miệng/cổng mũi các số. Hai gói sau: Gói thầu số 24 mua sắm thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đa tiêu cự, phi cầu; Gói thầu số 25 mua sắm thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, đơn tiêu, 4 càng.

Quyết định có đính kèm phụ lục ghi rõ tên nhà thầu trúng thầu, giá trị trúng thầu và số lượng. Bởi gói thầu số 24 và 25, trước đây bài báo đề cập chi tiết nên bạn đọc tập trung hỏi, nay xin trả lời đầy đủ. Trúng thầu cả 2 gói này là Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA; sản phẩm trúng thầu đều do hãng SIFI S.p.A của Ý sản xuất.

Sản phẩm trúng thầu gói số 24 có tên thương mại là Thủy tinh thể nhân tạo MINI WELL READY; ký mã hiệu Z7560CZ; số lượng 460 cái; đơn giá 21.500.000 đồng; thành tiền 9.890.000.000 đồng. Sản phẩm gói số 25 có tên thương mại là thủy Tinh thể nhân tạo Mini 4 Ready; ký mã hiệu S7560CZ; số lượng 4.070 cái; đơn giá 3.800.000 đồng; thành tiền 15.466.000.000 đồng.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Sở y tế Đà Nẵng

SÁU NGHỆ