TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

23

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 407/QĐ-TTg công nhận thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

PV