TP Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

10

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 420/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

PV